Inspectie toetst zorgaanbieders op versoepeling coronamaatregelen

Op de persconferentie van 24 juni deed minister Hugo de Jonge een oproep aan alle verpleeghuizen die langer dan twee weken ‘coronavrij’ zijn: open de deuren weer voor bezoek. De afwegingen die zorgaanbieders moeten maken tussen veiligheid van de groep en vrijheid van het individu moeten ondersteunend zijn aan de kwaliteit van leven van de individuele bewoner. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) neemt de wijze waarop een zorginstelling omgaat met de versoepelingen nu mee in het toezicht.

06-07-2020

Bekijk de oproep van de minister

Toezicht openstelling verpleeghuizen

De IGJ houdt de risico’s voor de kwaliteit, de veiligheid en de continuïteit van de zorg in de gaten. Dat geldt ook voor de wijze waarop zorgaanbieders omgaan met het mogelijk maken van bezoek en de alternatieven die daarvoor inmiddels zijn ontwikkeld. De inspectie houdt richtinggevend, stimulerend toezicht op de openstelling van bezoek in verpleeghuizen. Tegelijk grijpt ze in als er sprake is van een situatie die een bedreiging kan betekenen voor de kwaliteit van leven en veiligheid van cliënten of die in het belang van goede zorg onderzoek vraagt. Bijvoorbeeld onnodig beperkingen stellen aan naar buiten mogen gaan of rond mogen lopen binnen de zorginstelling of het onnodig beperkingen stellen aan bezoek.

Zorgvuldig en in samenspraak afwegen en vastleggen

Voor de IGJ staat voorop dat de zorgaanbieder in elke situatie een zorgvuldige afweging maakt - in samenspraak met betrokkenen - en dit vastlegt. En dat de zorgaanbieder ook daar waar sprake is van een uitbraak die aanleiding geeft voor beperkingen cliënten en hun naasten voldoende alternatieven aanbiedt voor bezoek.

De verpleeghuissector blijft waakzaam en bereidt zich voor op een eventuele nieuwe golf van besmettingen. En voor een aantal verpleeghuizen geldt dat er nu ook nog besmettingen zijn. Diezelfde waakzaamheid geldt ook voor de IGJ.

Recht op bezoek

Zorgaanbieders moeten cliënten en hun naasten de mogelijkheid geven om elkaar te ontmoeten binnen en buiten de zorginstelling. De Jonge: ‘Mensen hebben recht op bezoek en om te bezoeken.’ De Handreiking voor bezoekbeleid verpleeghuizen in corona-tijd biedt zorgorganisaties handvatten om dit op een juiste manier te organiseren. De randvoorwaarden uit de handreiking gelden voor die verpleeghuizen die nog niet volledig open zijn voor bezoek vanwege (recente) coronabesmetting.

Het verpleeghuis weegt de verschillende risico’s en maakt een inhoudelijk plan. Dit biedt het verpleeghuis de ruimte voor maatwerk op de betreffende locatie.

Bron: IGJ

Ga naar de overzichtspagina over het coronavirus

Meer informatie? Neem contact op met:

WouterSenior communicatieadviseur
Wouter
van den Elsen
Senior communicatieadviseur w.vandenelsen@vilans.nl 06 46 04 33 51
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl