Rian van de Schoot

Rian van de Schoot

Maak van integraal werken in de wijk een succes

Een thuiswonende oudere met beginnende dementie en fysieke beperkingen. Een alleenstaande moeder met verslavingsproblemen en schulden. Waarschijnlijk werkt u steeds intensiever samen met andere professionals in de wijk, om mensen met meervoudige vragen goed te helpen. Hoe richt u dat goed in en waar loopt u tegenaan?

25-08-2016

Veranderingen in zorg en welzijn vragen om een nieuwe manier van werken van professionals en beleidsmakers in het sociaal domein. Met als belangrijke pijlers integraal samenwerken in de wijk en passende ondersteuning dichtbij huis. Samen met Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, Trimbos-instituut en de Werkplaatsen Sociaal Domein bundelen we de krachten om samen met professionals en beleidsmakers kennis en expertise over integraal werken te ontwikkelen en toegankelijk te maken.

Maak van integraal werken in de wijk een succes

Stel uw vraag over integraal werken in de wijk

We roepen professionals en beleidsmakers op hun vragen en knelpunten te delen. Samen gaan we op zoek naar antwoorden en maken die beschikbaar voor anderen. Ook beoordelen we samen met de praktijk op welke wijze die kennis het best toepasbaar is.

Stel uw vraag

Binnen 2 werkdagen krijgt u een reactie van een van onze specialisten. Voorbeelden van vragen zijn:

  • Over welke expertise moet een professional in de wijk beschikken?
  • Hoe houdt u kennis up-to-date?
  • Hoe kunt u de samenwerking met professionals uit andere disciplines verbeteren?
  • Hoe werkt u goed samen met vrijwilligers en mantelzorgers?
  • Hoe kunt u verschillende wettelijke kaders met elkaar verbinden om preventie zo goed mogelijk vorm te geven?

Zicht op wat werkt in de wijk

Als u elkaar in de wijk weet te vinden en versterken, levert dat nieuwe aanpakken op en daar leren we van. Als landelijke en regionale kennispartners faciliteren we dit leerproces door kennis uit de praktijk op te halen, te verrijken en verspreiden. Er zijn verschillende thema’s waarop wij zien en horen dat er knelpunten zijn. Daarom leggen we de focus op zicht op wat werkt bij:

1. Kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking of psychische problemen
2. Toegang tot zorg en ondersteuning
3. Samenwerken met mantelzorgers, de buurt en andere professionals

Kennis en inzichten die we in de praktijk verwerven, verspreiden we landelijk. Door bijvoorbeeld  goede voorbeelden te beschrijven, via praktische handleidingen, e-learnings, trainingen en workshops.

Meer informatie over wijkgericht werken

Meer informatie? Neem contact op met:

RianDirecteur Leren, Innoveren en Onderzoeken
Rian
van de Schoot
Directeur Leren, Innoveren en Onderzoeken r.vandeschoot@vilans.nl 06 22 81 07 08
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl