Mirella Minkman

Mirella Minkman

Internationale conferentie over integrale zorg naar Nederland

De International Foundation of Integrated Care (IFIC) presenteert samen met RIVM en ons de 18e internationale conferentie over integrated care, oftewel geïntegreerde zorg en ondersteuning. Tijdens dit congres, ‘Value for People and Populations: Investing in Integrated Care’, vindt onder andere de uitreiking plaats van de Integrated Care Academy Award voor beste paper en poster. Vanuit Nederland zijn er onder meer bijdragen van Bas Bloem, Machteld Huber, Anna-Miek Vroom en Henk Smid.

12-12-2017

internationale-conferentie-over-integrale-zorg-naar-nederland-(1).pngLees meer over de conferentie en hoe u zich hiervoor aanmeldt.

Lever uw paper in voor Integrated Care Academy Award

Een comité van toonaangevende internationale experts zal uit de ingezonden papers de beste paper en de beste poster kiezen voor de Integrated Care Academy© Award. Lever uw inzending hiervoor nu in. De deadline voor het indienen van bijdragen aan het congres is vrijdag 15 december 2017. De papers moeten zijn samengevat in maximaal 500 woorden. Download de richtlijnen voor abstracts van de conferentie-website. Het International Journal of Integrated Care publiceert alle geaccepteerde abstracts (Impact Factor 2.230). 

International Foundation of Integrated Care (IFIC)

Mirella Minkman, onze directeur Innovatie en onderzoek en vicevoorzitter van de Executive Board van IFIC, vertelt: ‘Vorig jaar ontving de internationale conferentie in Dublin meer dan 1100 deelnemers. Dat geeft wel aan hoe veel er gebeurt op het gebied van integrated care. Van oplossingen voor multiprobleem gezinnen en hoe we ouderen beter langer thuis kunnen laten wonen, tot integrale geboortezorg.’

Minkman: ‘Het gaat niet om een specifieke doelgroep maar om de oplossingen en achterliggende werkende principes. Hoe regelen we de zorg rondom de vrager, dwars door alle lijnen en domeinen heen? Dat is in alle landen een opgave, welk stelsel er ook is. De verbinding tussen cure en care komt meer op gang, evenals met welzijn maar er is tegelijkertijd nog een hoop te doen. Al helemaal wanneer we ook kijken naar een verbinding met werk en onderwijs.’

Belangrijke thema’s over integrale zorg 

Vilans-bestuurder Henk Nies en Jeroen Struijs, senior onderzoeker bij het RIVM, zitten de organiserende wetenschappelijke commissie voor. Het ministerie van VWS en ZonMw zijn nauw bij het congres betrokken. Veel thema’s en workshops zijn immers voor Nederland van belang. Bovendien zijn er veel goede voorbeelden van thema’s waar deelnemers uit het buitenland belangstelling voor hebben. Dat is dan ook reden voor de Nederlandse partijen om praktijkbezoeken te organiseren op de dag voorafgaand aan de conferentie.

Meer informatie over integrale zorg

Meer informatie? Neem contact op met:

MirellaVoorzitter raad van bestuur
Mirella
Minkman
Voorzitter raad van bestuur m.minkman@vilans.nl 030 7892300
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl