Inge Redeker

Inge Redeker

Interventie InZicht Hemianopsie-training officieel erkend

Mensen met hemianopsie ervaren mobiliteitsproblemen doordat de linker- of de rechterhelft van hun gezichtsveld is uitgevallen. De InZicht Hemianopsie-training (IH-training) kan dat verbeteren. De interventie is door de erkenningscommissie gehandicaptenzorg erkend als ‘effectief volgens eerste aanwijzingen’. De training is bij Koninklijke Visio ontwikkeld door ergotherapeuten op basis van hun jarenlange ervaring.

09-03-2020

Bekijk de interventie

Belemmering in het dagelijks leven

Hemianopsie is een veelvoorkomend en vaak blijvend gevolg van verworven hersenletsel. Bij deze aandoening is ofwel de linker- ofwel de rechterhelft van het gezichtsveld uitgevallen, voor beide ogen hetzelfde deel. Mensen ervaren daardoor problemen in hun mobiliteit die hen belemmeren in hun dagelijks leven en deelname aan de maatschappij. Ze schrikken bijvoorbeeld vaak van mensen die ineens van links of rechts komen. Dit kan botsingen veroorzaken, maar vooral ook veel onzekerheid.

Gekoppeld aan persoonlijke doelen

Het beperkte gezichtsveld zorgt er vaak voor dat mensen afhankelijk worden van anderen als zij zich willen verplaatsen en soms zelfs helemaal vermijden de deur uit te gaan. De training sluit daarbij aan. De ergotherapeut bespreekt met de cliënt in hoeverre de zelfstandige mobiliteit voldoende is om persoonlijke doelen te bereiken. Denk aan oppassen op de kleinkinderen, zelfstandig boodschappen doen of vrijwilligerswerk. Zo kan de cliënt de voordelen van de training direct ervaren in zijn dagelijks leven.

Aanleren van een kijkritme

Met oefeningen en uitleg krijgt de cliënt meer inzicht in de grootte en vorm van de uitval. Vervolgens oefent hij het kijkritme door oogsprongen te maken vanuit het midden naar de blinde zijde, dan naar de intacte zijden en dan weer recht vooruit. Dit kijkritme wordt herhaald in een tempo dat past bij de eigen snelheid en de complexiteit van de omgeving. Een laatste en zeer belangrijk onderdeel is het leren toepassen van dit kijkritme in verschillende situaties met een opbouw in complexiteit.

Erkenningstraject interventies gehandicaptenzorg

In de gehandicaptenzorg zijn veel doeltreffende interventies ontwikkeld. Toch zijn ze voor andere professionals vaak moeilijk te vinden en te vergelijken. Het erkenningstraject van Vilans geeft inzicht in goed onderbouwde en effectieve interventies. Twee onafhankelijke commissies (ouderen- en gehandicaptenzorg) beoordelen de ingediende interventies onder voorzitterschap van prof. dr. Henk Garretsen. Wij maken erkende interventies online toegankelijk op databankinterventies.nl. Vilans is partner van het samenwerkingsverband Erkenning van Interventies, dat eveneens bestaat uit het RIVM Centrum Gezond Leven, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Kenniscentrum Sport en Bewegen, Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en het Trimbos-instituut. 

Uw eigen interventie laten erkennen?

Heeft u een succesvolle aanpak of methodiek ontwikkeld voor de gehandicapten- of ouderenzorg? Is uw interventie ook interessant voor anderen? Wij begeleiden u op weg naar een beoordeling door de erkenningscommissie.

Meer informatie? Neem contact op met:

IngeExpert
Inge
Redeker
Expert i.redeker@vilans.nl 06 29 97 00 46
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl