'Aan mensen met migraine deel je ook niet lukraak paracetamol uit'

Zorgorganisatie Patyna zette in 2019 een afdeling Human Technology op. Een serieuze stap om innovatie in te bedden in de organisatie. ‘Hiervoor moet ik de raad van bestuur bedanken’, vertelt beleidsadviseur Meindert de Boer. Voor veel organisaties is het lastig innovatie bekostigd te krijgen. Maar bij ons is gekozen om de innovatiegelden van het zorgkantoor ook in te zetten voor mensen. Er is 3 fte beschikbaar om innovatie te onderzoeken, op te starten, te begeleiden en verder uit te rollen. En dat werpt zijn vruchten af.

11-03-2020

Versterk uw innovatiekracht als een echte zorgvernieuwer

Bottom-up innoveren en tegelijkertijd top-down richting geven? In deze publicatie vindt u ervaringen, tips en middelen die zorgvernieuwers in de ouderenzorg inzetten. Laat u inspireren en benut dit om de innovatiekracht in uw organisatie te verstevigen.

Zelfredzaamheid

Een mooie oplossing is gevonden door bewoners zelf hun tanden te laten poetsen. De Boer: 'Samen met een startup van Yes!Delft ontworpen we een automatische tandenborstel waarmee de bewoner in 20 seconden zijn eigen gebit kan reinigen. Deze handeling kost een verzorgende anders 2 minuten. Natuurlijk ervaart die medewerker nu niet ineens zeeën van tijd extra. Maar het hele proces van wassen en aankleden is nu wel iets minder gejaagd. En dat is ook belangrijk.'

80% van onze ouderen kan zelf met zo’n 'bitje' overweg. De medewerker hoeft alleen nog maar een seintje te geven.

‘Door ervaringen van onze bewoners hebben we nu een beter product. Er is bijvoorbeeld gesleuteld aan de aan-knop. Die was eerst te licht, toen voelde bewoners niet dat de tandenborstel al aanstond. In een nieuwe versie is dat probleem opgelost. Het product is nog niet op de markt. Maar de resultaten zijn veelbelovend. ‘Op langere termijn levert dit betere gezondheid op van onze bewoners. Als bewoner kun je nu weer zelf je tanden poetsen en dat maakt je echt meer zelfredzaam. Dit is een voorbeeld van preventie want we weten hoe belangrijk goede mondzorg is. Gelukkig hebben we een zorgkantoor dat ook echt gelukkig wordt van preventie.’ 

Verantwoorden kostenplaatje

De innovatiegelden zijn er voor 3 jaar. Uiteraard moet de investering dan ook iets opleveren. Dat ‘iets’ wordt vooral gezocht in arbeidsbesparing, kwaliteit van zorg en natuurlijk financiële haalbaarheid. De innovatie moet zichzelf terugverdienen. En het liefst binnen een jaar. ‘Die periode is inderdaad wel krap, soms heb je meer tijd nodig. Zulke snelle terugverdiensuccessen hebben we dan ook niet. Maar ik heb wel hoop gevestigd op een van onze producten, zoals de automatische tandenborstel. Onderzoek blijft belangrijk: geldverstrekkers willen weten wat het lokaal oplevert.’ Dan zijn de resultaten uit een andere regio niet voldoende. ‘We doen daarvoor soms ook belevingsonderzoek. Vragen als: ervaar je nou verschil? En: wat levert het op? Meer gevoel dan feiten zeg maar. En soms zien we ook gewoon dat het werkt. En dan gaan we er mee door. Een simpele vraag als 'Werkt het (beter) voor ons?' zou in wezen voldoende moeten zijn. Maar zo werkt het niet altijd.’

Echte problemen oplossen

Door het experiment zie je meteen of je echt een probleem oplost. Zo probeerde Patyna een speciale lepel uit bij bewoners met een tremor. ‘De lepel vangt de tremoren of trillingen op, zodat zij weer makkelijker kunnen eten. Maar voor onze gebruikers bleek die lepel toch te zwaar. Dat werkte dus helemaal niet goed, tenminste niet voor een grote groep.’ Alles valt of staat met een goede probleemanalyse. ‘Maak die analyse samen met je personeel en je 'klant'. Voer gesprekken. Wij passen daarvoor de methode design thinking toe. Wat is het echte probleem en wat wil ik echt oplossen en met welk resultaat? Begin niet aan mensen met hoofdpijn zomaar paracetamol uit te delen. Tuurlijk, je kunt zomaar van de pijn af zijn, maar de oorzaak bestrijd je hiermee niet. De hoofdpijn is even weg, maar je weet niet waar het door kwam. Zo werkt innovatie ook; los een echt probleem op.’ 

Meer informatie? Neem contact op met:

JohanSenior adviseur
Johan
Vesseur
Senior adviseur j.vesseur@vilans.nl 06 31 93 49 40
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl