Kennisbundel over zeggenschap beschikbaar voor bestuurders

Hoe krijgt u cliëntenraden mee? Wat zijn de implicaties van de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)? Hoe gaat u met kleinschaligheid en lokale zeggenschap om? Deze en andere vragen komen aan bod in de nieuwe Kennisbundel Zeggenschap die Vilans heeft gepubliceerd na de meest recente ‘Frisse Blik-sessie’ voor zorgbestuurders.

30-04-2019

Download de kennisbundel over zeggenschap

Met bestuurlijke kennisbundels ondersteunt Vilans netwerken van bestuurders die vanuit andere sectoren instromen bij een zorgorganisatie voor langdurige zorg. Tijdens zogenoemde Frisse Bliks-sessies komen deze netwerken bij elkaar. De sessies leveren nuttige kennisbundels op, die actuele vraagstukken beschrijven én verrijken met de frisse blik van mensen met ervaring uit andere sectoren. Deze kennisbundels zijn niet alleen van belang voor nieuw instromende bestuurders, ook bestuurders die al jaren aan de zorg verbonden zijn, kunnen de kennisbundels gebruiken als ondersteuning voor het formuleren of verhelderen van strategische vraagstukken. 

Geïnteresseerd?

Belangstelling voor één van de Vilans-netwerken, zelf een netwerk opstarten of een vraag naar aanleiding van een kennisbundel? Neem contact op met bestuursvoorzitter Mirella Minkman.

Wmcz

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen is eind 2018 door de Tweede Kamer aangenomen en staat dit jaar op de rol bij de Eerste Kamer. In het nieuwe wetsvoorstel staat dat zorginstellingen in plaats van één cliëntenraad per instelling nu voor iedere locatie een aparte cliëntenraad moeten hebben. De ondergrens van hoeveel cliënten er op een locatie moeten zitten is vastgelegd op 25 en cliëntenraden hebben niet langer meer de mogelijkheid om juridische ondersteuning in te huren. Deze feiten en de bijbehorende discussiepunten zijn terug te vinden in de Kennisbundel Zeggenschap.  

Lees meer over Frisse Blik

Meer informatie? Neem contact op met:

MirellaVoorzitter raad van bestuur
Mirella
Minkman
Voorzitter raad van bestuur m.minkman@vilans.nl 030 7892300
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl