Kwalitatieve zorg leveren en aandacht geven? Het kan allebei

Ge het ’t er maor druk mee! Dat zei één van de klanten van een thuiszorgorganisatie afgelopen zaterdag wel 30 keer tegen haar wijkverpleegkundige. Ik liep deze ochtend mee met Rinus. Druk was het zeker, maar ik zag vooral ook rust en aandacht.  

15-03-2016

Blog van Annelies Versteegden

Versterken van zorgprofessionals

Samen gingen we op bezoek bij 3 klanten van deze thuiszorgorganisatie. Deze mensen, die voor langere tijd afhankelijk zijn van zorg, vormen onze dagelijkse drijfveer bij Vilans. We willen dat de zorg voor hen goed werkt. Onze insteek daarbij is het versterken van zorgprofessionals, zodat zij betere zorg kunnen leveren en trots kunnen zijn op hun werk. Ik loop daarom in 2016 elke maand mee in de dagelijkse praktijk van deze professionals in de langdurende zorg. Hoe werkt Rinus? Wat heeft hij nodig? Waar kunnen wij vanuit Vilans waarde toevoegen?

Persoonsgerichte zorg en maatwerk

Ja, Rinus had het er zeker druk mee deze ochtend. In elke situatie werden er compleet verschillende zaken van hem verwacht. Als we praten over langdurende zorg hebben we het vaak over persoonsgerichte zorg en maatwerk, uitgaan van de belevingswereld van de cliënt. Hoe dat eruit kan zien, werd mij duidelijk deze ochtend.

Ik zag in de 3 situaties Rinus steeds zichzelf zijn met steeds een andere, passende houding en werkwijze. Passend bij de partner die boos was, passend bij de aandacht die de mantelzorger op dat moment nodig had en passend bij een gebroken man die onlangs zijn vrouw achter moest laten in het verpleeghuis.

Kwalitatieve zorg leveren en aandacht geven? Het kan allebei

Aansluiten bij behoefte van klant

Ik zag hoe Rinus in alle situaties ‘te gast was’ bij de klanten, want zei hij: ‘Ik blijf gast, ik kom tenslotte bij deze mensen achter hun eigen voordeur. Als mensen dat prettig vinden noem ik ze bij hun voornaam, maar zodra ik buiten over deze mensen spreek, bijvoorbeeld met collega’s, noem ik ze meneer en mevrouw.’ Het lijkt misschien een klein detail, maar het laat heel mooi zien, hoe Rinus steeds opnieuw aansluit bij de behoefte van de klant en omgeving.

Beste zorg is zelfzorg

Ik zag oprechte interesse als hij informeerde hoe de nacht was geweest. Hoe subtiel er in de koelkast wordt gekeken of de licht dementerende meneer wel genoeg eet. Rinus werkt met al zijn zintuigen, hij luistert, hij kijkt, hij voelt en op basis daarvan doet hij wat hij moet doen. Natuurlijk moeten er in zo’n uurtje veel dingen gebeuren, maar belangrijker nog, is dat er tijdens dat uurtje een gast in huis is, die oprechte aandacht heeft voor de mens.

Rinus vertelde: ‘de beste zorg is nog altijd zelfzorg’. Om dat te bereiken, neemt hij waar het kan de tijd. Want het streven naar zelfzorg betekent soms ook geduld hebben. Handen op de rug, waardoor het 10 minuten kost als mevrouw zelf in beweging komt om haar haar te kammen.

Onmogelijke opgave?

Het lijkt bijna een onmogelijke opgave: zorg leveren, kwaliteit leveren en al deze aandacht geven. Ik zag goede systemen en creativiteit, bijvoorbeeld in het omgaan met wet- en regelgeving. Een handige afspraak met collega’s om de controle op medicatie te organiseren, samen leren met collega’s en onderlinge informatie-uitwisseling, slim omgaan met de verschillende zorgbehoeften en beschikbare uren en gestructureerd overleg met de familie.

Na deze zaterdagochtend samen op pad met Rinus zit ik in de auto op weg naar huis. Geïnspireerd door deze ervaring en nog meer gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan goede zorg met aandacht! Vilans kan de aandacht en de liefde van Rinus voor zijn cliënten niet vervangen, maar we kunnen Rinus en al zijn collega’s helpen de ruimte hiervoor te vergroten. Minder administratie, meer technologische ondersteuning, actuele kennis en het faciliteren van de ontmoeting met elkaar.

Meer informatie over thuiszorg en mantelzorg

Meer informatie? Neem contact op met:

MirellaVoorzitter raad van bestuur
Mirella
Minkman
Voorzitter raad van bestuur m.minkman@vilans.nl 030 7892300
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl