Kwaliteit verpleeghuiszorg moet omhoog

Kamer en staatssecretaris zijn het erover eens dat de kwaliteit van de verpleeghuiszorg omhoog moet. Als verbetering bij slecht presterende organisaties uitblijft, moet de zorg door een andere instelling worden overgenomen, zo liet Van Rijn weten tijdens het Kamerdebat op 18 november.

21-11-2014

Inspectierapporten

Actuele aanleiding was een interview met de vader van Van Rijn in het Algemeen Dagblad. In de Kamer ging het niet over de privésituatie, maar vooral over de inspectierapporten van afgelopen tijd. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft aangegeven zorgen te hebben over 15 tot 20 procent van de verpleeghuizen. Staatssecretaris Van Rijn zegde toe op korte termijn het toezicht op die instellingen te verscherpen. Hij gaf aan dat structureel onderpresteren ‘consequenties heeft voor het management’. Desnoods als er geen verbetering plaatsvindt moet de zorg maar door een andere zorginstelling worden overgenomen, aldus Van Rijn.

Speerpunten voor verbetering

Simpel weg meer geld of meer personeel, wilde Van Rijn niet beloven. Hij herhaalde de speerpunten voor verbetering die hij eerder in zijn brief van 12 juni had genoemd, zoals de wensen van de cliënt en verwanten die uitgangspunt moeten zijn voor de verleende zorg en versterking van de cliëntgerichtheid van de inspectie. Ook hamerde hij op het versterken van de deskundigheid van zorgmedewerkers.

Scholing verzorgenden

Daarvoor is scholing en bijscholing nodig. Zo wil hij binnen ‘een, twee jaar’ samen met ActiZ, VenVN, de ROC’s en de Mbo-Raad een  opleidingsplan maken voor verzorgenden. Van Rijn vond dat de care meer zelfbewustzijn moet ontwikkelen. ‘Net als de curatieve zorg moet het een volwassen en professionele sector worden. De beroepsgroepen moeten zich er trots kunnen voelen.’

Transparantie en openheid

Kamerleden en staatssecretaris zijn het eens over de noodzaak van transparantie en openheid in de sector. Het streven naar regelarme zorg, dat met name Kamerlid Mona Keijzer van het CDA naar voren bracht, werd omarmd. Van Rijn zegde toe de lessen uit het experiment regelarme instellingen te gebruiken om ‘ervoor te zorgen dat in de hele sector regelarm kan worden gewerkt’. Ook nam hij het voorstel van Dik-Faber van de Christenunie over om ‘instellingen die minder goed functioneren te koppelen aan instellingen die dat wel doen’.

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl