Biedt een nieuw kwaliteitskader ruimte voor maatwerk?

Het huidige debat over wordt eendimensionaal gevoerd: je hebt een probleem en je voert een oplossing door. Maar het is een illusie te denken dat één oplossing (of een aantal dingen die je goed moet doen) voor al die organisaties in de zorg, met hun verscheidenheid aan cliënten, vraagstukken en omstandigheden, de oplossing biedt.

19-07-2016

Deze blog is geschreven door Astraia Rühl

Biedt een nieuw kwaliteitskader ruimte voor maatwerk?

Toch is dat wel waar de politiek en de samenleving om vragen: haast te maken met kwaliteit voor de langdurige zorg. Laten zien wat ‘goed’ is en wat ‘fout’. Dat soort denken vinden wij ‘goed fout’! Haast maken om ondeskundig en onveilig handelen op te pakken, moet natuurlijk wel.

Verbouwing langdurige zorg

De verbouwing die de langdurige zorg doormaakt, heeft grote gevolgen voor de praktijk. Het overhevelen van verantwoordelijkheden naar de gemeenten maakt het speelveld van de langdurige zorg echt anders. De veranderopgave van zorgorganisaties is enorm, en dan hebben we het niet alleen over alle aanbestedingsdocumenten die je moet indienen.

Belangrijker is mensen met complexe problemen (inclusief hun verwanten) maatwerk bieden, zodat ze zoveel mogelijk hun eigen leven leiden. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning bieden is een veranderopgave die niet in de schoolboekjes staat.

Oplossingen op maat

Dat ene kwaliteitskader gaat niet de oplossing zijn om alle uitdagingen het hoofd te bieden. Persoonsgerichte zorg vraagt immers om oplossingen op maat. Anders gezegd: bij maatwerk is het niet alleen de persoon, maar ook de context die bepaalt hoe het werken op maat eruit ziet. Voor iedere cliënt is die context anders en is kwaliteit van zorg anders uit te leggen.

Kwaliteit zoals thuis als norm

In de zorg voor kwetsbare ouderen is het samenspel tussen de professional, cliënt en zijn of haar naasten essentieel. Dat vraagt van zorgprofessionals dat zij zich goed bewust zijn van hun rol in dat samenspel. Als ik terugkijk op mijn eigen ervaringen als fysiotherapeut, dan herinner ik mij goed dat het voor mijn houding verschil uitmaakte of een patiënt naar mijn praktijk toekwam of dat ik naar de patiënt thuis ging. Het is het verschil in context die bepaalde hoe ik mij als zorgprofessional opstelde.

Maar ook de cliënt stelde zich thuis anders op. Daar zit wat mij betreft de essentie van de kwaliteit van zorg die wij van zorgprofessionals mogen verwachten: meebewegen met cliënt en zijn of haar naaste omgeving. Wat naar mijn mening helemaal mooi is, als de cliënt zich ook in een instelling zo thuis voelt, dat je als zorgverlener het gevoel hebt dat je in de omgeving van de cliënt stapt. Dan wordt persoonsgericht pas echt persoonsgericht. Je zou willen dat dat het kader is, waarmee we naar kwaliteit kijken. We moeten in de langdurige zorg dus praktijkvariatie gaan waarderen!

Kwaliteitsverbetering is continu proces

Dat vraagt om inleven in de cliënt, rekening houden met diens eigenheid en die ondersteunen, met op de persoon toegesneden vakkennis. Daar zou opleiden van zorgprofessionals mee moeten beginnen. Kwaliteitsverbetering moet een continu proces zijn. Het gaat niet om het afvinken van lijstjes, het gaat om het bewustzijn dat in de haarvaten van alle medewerkers in de organisatie moet zitten: betere kwaliteit van zorg is geen project, maar iets wat je als professional altijd doet; ook als alles goed gaat.

Zorgprofessional biedt oplossing

Het huidige debat in de verpleeghuiszorg maakt van het verbeteren van kwaliteit een projectdoel; alsof we er met het verbeteren van allerlei losse aspecten wel zouden zijn en over kunnen tot de orde van de dag. Het doet zowel cliënt als professional te kort. Het kwaliteitskader gaat dan ook niet de oplossing bieden. De zorgprofessional kan dat wel.

Meer informatie over verpleeghuiszorg

Meer informatie? Neem contact op met:

RianDirecteur Leren, Innoveren en Onderzoeken
Rian
van de Schoot
Directeur Leren, Innoveren en Onderzoeken r.vandeschoot@vilans.nl 06 22 81 07 08
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl