Wouter van den Elsen

Wouter van den Elsen

Langdurige zorg kruipt in Noordwest-Europa langzaam uit coronacrisis

Bijna alle cliënten in de langdurige zorg in de acht landen die Vilans volgt zijn inmiddels, wanneer zij dit willen, gevaccineerd. Bovendien worden er in steeds meer landen voorzichtig versoepelingen in het bezoekbeleid ingevoerd. Dat blijkt uit de derde editie van de internationale vergelijking van coronabeleid dat vandaag is gepubliceerd.

24-03-2021

In samenwerking met het ministerie van VWS vergelijken wij al sinds maart vorig jaar het coronabeleid in de langdurige zorg van België, Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Nederland. In deze derde onderzoeksperiode was er sprake van een duidelijke tweede golf van infecties. Deze ging met aanzienlijk minder sterfgevallen gepaard dan tijdens de eerste golf. Zorgorganisaties in de landen waren beter voorbereid, er waren geen tekorten aan beschermende middelen en testfaciliteiten waren breed beschikbaar. 

Bekijk de internationale vergelijking

De tweede golf en de onzekerheid over nieuwe mutanten van het virus veroorzaakten terughoudendheid in het versoepelen van bezoekregelingen. Daarnaast worden de maatregelen bij een uitbraak steeds meer per regio of zelfs per instelling genomen, in plaats van landelijk. Nu steeds meer bewoners van verpleeghuizen en andere kwetsbare mensen in de samenleving gevaccineerd zijn, worden versoepelingen van bezoekbeleid weer bespreekbaar.

Testbeleid 

In alle landen zijn PCR-testen vanuit de overheid en testen vanuit particuliere aanbieders inmiddels goed beschikbaar. Het sneltesten krijgt daarnaast ook meer ingang in de samenleving. Voor bewoners van zorginstellingen verschilt het beleid in de verschillende landen. Sneltesten worden over het algemeen niet toereikend geacht bij klachten die op corona kunnen duiden. Bij een positief resultaat op een sneltest wordt een PCR-test in verschillende landen als aanvullende eis gesteld. Dit gebeurt ook om vast te stellen welke virusvariant een rol speelt. 

Vaccinatiestrategie

Met het beschikbaar komen van goedgekeurde vaccins is in alle landen een vaccinatiestrategie uitgezet. Deze werd sterk bepaald door de beschikbaarheid en de logistieke omstandigheden om de vaccins te distribueren en bij de geprioriteerde doelgroepen te brengen en deze door gekwalificeerde zorgprofessionals te laten toedienen conform alle bijhorende zorginhoudelijke- en privacyeisen. 

Volgorde van vaccineren 

In alle landen werd de hoogste prioriteit aan de meest kwetsbare mensen toegekend, cliënten van verpleeghuizen en mensen in gehandicaptenzorginstellingen. Daarna kwamen andere doelgroepen aan de beurt, zoals het medisch en verpleegkundig personeel dat direct met COVID-19-patiënten te maken kreeg en andere medische en zorginhoudelijke professies. In verband met logistieke omstandigheden kreeg deze groep, in afwijking van de aanvankelijke prioritering, vaak voorrang op de meest kwetsbaren. Met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk pasten alle landen gaandeweg hun vaccinatiestrategie aan. Reden waren de beperkte beschikbaarheid, logistieke problemen en nieuwe wetenschappelijke inzichten.

Meer informatie? Neem contact op met:

MoniqueSenior Adviseur
Monique
Bressers
Senior Adviseur m.bressers@vilans.nl 06 52 59 99 21
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl