Frans van Zoest

Frans van Zoest

Maike (17): ‘Huiswerk lukt niet altijd, door de zorg voor mijn moeder

Maike is een jonge mantelzorger sinds haar zevende, toen haar moeder een hersenbloeding kreeg. In dit interview vertelt zij wat dit voor haar leven betekent. ‘Mijn moeder heeft geheugenproblemen en belt me soms wel zes keer per dag op school om te vragen waar ik ben.’

06-11-2018

Maike is als ervaringsdeskundige betrokken bij ons project Me-We dat zich richt op het welbevinden van jonge mantelzorgers. Het is belangrijk dat hier meer aandacht voor komt, omdat de zorg zich vooral richt op mensen met een lichamelijke of geestelijke aandoening. Er is nog te weinig aandacht voor jonge mensen die de zorg voor hun naasten op zich nemen. Daar komt bij dat jonge mantelzorgers niet snel om hulp vragen en dat terwijl ze meer psychische en emotionele problemen ervaren dan andere leeftijdsgenoten. Reden dus voor extra aandacht voor deze groep op de Dag van de Mantelzorg.

‘Erover praten deed ik niet’

Maikes moeder kreeg in 2009 een hersenbloeding, een jaar later moest ze een nierdialyse ondergaan en uiteindelijk kreeg ze in 2015 een nieuwe nier. Conditioneel was ze al niet sterk en de nierdialyse verslechterde dit. Van de hersenbloeding weet Maike niet zo veel meer: ‘Mijn moeder moest snel naar het ziekenhuis. Ik verbleef veel bij mijn tante en wist dat het ernstig was. Echt erover praten deed ik niet, want ik wist niet zo goed wat het verder allemaal inhield.’

Verzorgende taken

Maike heeft veel verzorgende taken op zich genomen. Ze maakt het huis schoon en kookt het eten. Ook heeft haar moeder begeleiding nodig als die ergens naartoe moet. Verder moet Maike dingen oplezen, omdat haar moeder niet goed kan zien. ‘Mijn vader werkt fulltime dus die heeft heel weinig tijd. En mijn broer heeft het Post Traumatische Stresstoornis (PTSS) opgelopen, toen hij mijn moeder vond na haar hersenbloeding. Hij ervaart daar veel last van en kan dus weinig doen.’

Gevolgen voor school

Momenteel heeft dit ook gevolgen voor haar school. Maike volgt een mbo-opleiding voor verpleegkunde. Ze kreeg een gesprek met de studieloopbaanbegeleider, omdat het haar niet meer lukte om school, huiswerk en haar bijbaantje met de zorg voor haar moeder te combineren. Het zijn dan ook vooral onderwijsprofessionals geweest die de problemen bij haar signaleerden. Maike: ‘Dit begon al op de basisschool. Door alles wat er was gebeurd, sprak ik toen nauwelijks met andere kinderen. Samen met andere kinderen die ook moeite hadden met communiceren kwam ik in een groepje terecht. Spelenderwijs leerden we onder begeleiding om meer te praten.’

Moeite met nee zeggen

Onlangs is Maike zich onder andere door haar gesprek met de studieloopbaanbegeleider bewust geworden dat ze meer dan anderen moeite heeft om nee te zeggen. ‘Ik ga altijd heel veel zorgen en dan vergeet ik mezelf. Ik heb nu meer geleerd dat ik ook aan mezelf moet denken en mijn eigen ding moet blijven doen, ook al lukt dit nog lang niet altijd.’

Ik ga altijd heel veel zorgen en dan vergeet ik mezelf.

App voor jonge mantelzorgers

Voor Me-We is ze betrokken bij het ontwikkelen van een app voor jonge mantelzorgers. Deze app gaat helpen om jonge mantelzorgers in contact met elkaar te brengen en biedt mogelijkheden aan voor hulp en ondersteuning. Dit is hard nodig, want in veel gevallen worden problemen bij jonge mantelzorgers niet tijdig gesignaleerd. En wanneer er wel gesignaleerd wordt, hangt dit nog teveel van het toeval af.

Ook mooie kanten

In het geval van Maike heeft de oplettende rol van onderwijsprofessionals wel geholpen, in die zin dat ze geleerd heeft om over haar problemen te praten met leeftijdsgenoten. Maar dat lost voor haar zeker alle moeilijkheden nog niet op. Wel ervaart ze ook mooie kanten van alles wat er is gebeurd. ‘De relatie met mijn vader is sterker geworden, ik kan goed met hem praten. Ook is de familieband tussen opa’s, oma’s, ooms en tantes beter. We helpen elkaar sneller dan dat je bij andere families zou zien.’

De relatie met mijn vader is sterker geworden.

Lees meer over jonge mantelzorgers

Meer informatie? Neem contact op met:

FransExpert innovatie
Frans
van Zoest
Expert innovatie f.vanzoest@vilans.nl 06 55 44 03 68
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl