Henk Nies

Henk Nies

Meer eigen regie cliënt door minder regelgeving

Een groep bestuurders in de langdurende zorg heeft Keep it Simple and Straightforward (KISS) opgestart. Dit is een netwerk van zorgbestuurders die vindt dat het makkelijker moet kunnen met alle wetten en regels die we hebben. Cliënten moeten zelf hun kwaliteit van leven kunnen bepalen. Dit klinkt als een open deur. Maar door alle wet- en regelgeving is dit principe naar de achtergrond geschoven.

10-11-2015

Indrukwekkende voorbeelden

Maandag 9 november ging de groep, waaronder Vilans-bestuurder per bus naar Philadelphia Zorg in Leidschendam om in gesprek te gaan met Tweede Kamerleden. Indrukwekkende voorbeelden van professionals en cliënten uit de praktijk inspireerden de Kamerleden over hoe het anders kan.

Eigen regie cliënt

Waar draait het om? De initiatiefnemers bepleiten soberheid in de uitvoering van de (Wlz), niet afgeleid door onnodige rapportages en verantwoordingen. Dat kan alleen als de samenleving, instanties, zorgorganisaties, zorgverzekeraars, zorgverleners en cliënten vertrouwen in elkaar hebben en daar naar handelen.

Meer eigen regie cliënt door minder regelgeving

Zorgaanbieders kunnen en willen de verantwoordelijkheid voor kwaliteit van leven van cliënten niet overnemen, maar ze kunnen er wel aan bijdragen. Met de Tweede Kamerleden bespraken de KISS-deelnemers hoe zij echt de regie bij de cliënt willen leggen en hoe die een veilige basis krijgt voor goede zorg.

Revolutie in de zorg

Want op goede en professionele zorg moet u kunnen rekenen, dat staat voorop. Dat betekent ook dat de financiering anders moet en dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Toch waren allen, bestuurders en Kamerleden het er over eens dat we hiervoor moeten gaan zorgen. Dat wordt een kleine – of misschien wel grote - revolutie in de zorg en bleek een wens van bestuurders, politici en professionals.

De komende maanden gaan de KISS-deelnemers deze ideeën verder uitwerken en experimenten voorbereiden. We willen de ideeën echt in praktijk brengen. Na het bezoek van de Kamerleden vonden de KISS-bestuurders dat hun motto moet zijn: Keep it Simple and Short!

Meer informatie? Neem contact op met:

HenkDirecteur strategie en ontwikkeling
Henk
Nies
Directeur strategie en ontwikkeling h.nies@vilans.nl 06 22 49 88 62
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl