Barbara de Groen

Barbara de Groen

Meer gezondheid voor minder geld met Triple Aim

De principes van Triple Aim zijn dat we de ervaren kwaliteit van zorg en ondersteuning en de gezondheid van een populatie – een groep mensen – kunnen verbeteren, terwijl we de kosten van die zorg en ondersteuning per hoofd van de bevolking kunnen verlagen. Meer gezondheid dus voor hetzelfde geld of zelfs voor minder.

18-11-2016

Meer gezondheid voor minder geld met Triple Aim

Op 15 en 16 november 2016 kwamen zo'n 50 personen 24 uur bij elkaar om samen te werken aan vraagstukken in de zorg. Binnen het richtinggevende kader van het Triple Aim gedachtengoed deelden de aanwezigen casussen en ervaringen.

Animatievideo's over Triple Aim

Tijdens de tweedaagse conferentie wisselden plenaire sprekers en workshops over thema’s en praktijkinitiatieven elkaar af. Deze animatievideo's laten zien hoe Triple Aim vorm te geven:

Gezamenlijk vertrekpunt Triple Aim

De deelnemers spraken over de leidende principes van Triple Aim, waarin de visie en ambitie tot uitdrukking komen. Deze principes vormen uitgangspunten om in de praktijk mee aan de slag te gaan. Bij de Meandergroep gebeurt dit al. Roger Ruijters, voorzitter raad van bestuur Meandergroep: ‘Onze wijkverpleegkundigen zijn getraind om cliënten vanuit positieve gezondheid te leren zelfredzamer te zijn. Dat is ons vertrekpunt van Triple Aim.'

Schotten weg

Volgens Carl Verheijen, algemeen directeur van de gezondheidscentra De Nije Veste en Corlaer in Nijkerk, ontstaat er pas echt gezondheids- en welzijnswinst als de schotten tussen zorg, sociaal domein en preventie verdwijnen. Karin Kalverboer, directeur van het Zorg Innovatie Forum: ‘Bij het programma Kans voor de Veenkoloniën streven we een Triple Aim-aanpak na. Triple Aim vraagt om leiderschap, maar wel iemand uit de regio van de veenkoloniën zelf. Wij zoeken hierbij nadrukkelijk de betrokkenheid van de inwoners.’

Samen Triple Aim verder brengen

De deelnemers toonden zich enthousiast over de conferentie. Rob Dillmann, voorzitter raad van bestuur Isala: ‘Ik wil niet vooruitlopen op goede resultaten, maar ik geloof in de beweging.’ Een deelnemer: ‘Mooi om 24 uur te werken aan Triple Aim en zo samen de beweging een stapje verder te brengen. Het gelijktijdig werken aan de 3 doelen is complex, maar de ambitie spreekt me heel erg aan.’ Wat werd er op Twitter gezegd? Bekijk de Storify van 24 uur Triple Aim.

Oproep: deel uw ervaringen

Uw kennis en ervaringen uit de praktijk leveren gezamenlijke inzichten en oplossingsrichtingen op. Kent u een praktijkvoorbeeld, succesverhaal of ervaring met Triple Aim? Laat het weten via info@triple-aim.nl

Meer informatie over Triple Aim

Meer informatie? Neem contact op met:

BarbaraSenior adviseur
Barbara
de Groen
Senior adviseur b.degroen@vilans.nl 06 22 81 06 32
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl