Nieuw model voorkomt onnodig verplaatsen bij spoedsituaties

Vilans heeft een model ontwikkeld om te voorkomen dat ouderen bij spoedsituaties onnodig worden verplaatst. Het doel? Ervoor zorgen dat minder ouderen in een spoedsituatie bij een huisartsenpost of spoedeisende hulp (SEH) terechtkomen.

11-02-2019

Het model beschrijft negen verschillende stappen die ouderen zetten als zij in een spoedsituatie terecht komen. Elke stap is voorzien van praktijkvoorbeelden hoe onnodige verplaatsingen kunnen worden voorkomen, zodat professionals inzicht krijgen in hoe zij kunnen omgaan met problemen bij spoedsituaties met ouderen. Ook zijn de werkende principes opgenomen, gebaseerd op literatuuronderzoek en interviews met professionals.

Download het model

Betere samenwerking nodig

Onnodige verplaatsingen van ouderen zijn schering en inslag, weet expert Monique Spierenburg. ‘Integrale en persoonsgerichte samenwerking is heel belangrijk bij kwetsbare ouderen die terechtkomen op de SEH of huisartsenpost. Daarom is er betere samenwerking en afstemming nodig tussen organisaties en professionals die bij een oudere betrokken zijn. Denk aan de thuiszorg, huisarts, paramedici, ziekenhuis, geriatrie, verpleeghuis, geriatrische revalidatiezorg, psycholoog, psychiater en het wijkteam.'

Als er meer aandacht is voor ondersteuning in het voortraject, zie je een crisis van tevoren aankomen.

'Bij elkaar opgeteld is er voldoende expertise aanwezig. Maar wat is deze expertise waard als zorgprofessionals niet weten wanneer het raadzaam is om samen op te trekken of naar de ander te verwijzen? Als er meer aandacht is voor ondersteuning in het voortraject, kunnen zorgprofessionals een crisis zien aankomen en daarmee mogelijk voorkomen. Kijk daarbij ook breder, breng niet alleen medische, maar ook sociale en psychische aspecten in kaart en vraag wat de oudere zelf wenst.’

Nieuwe subsidieoproep ZonMw

ZonMw heeft een nieuwe subsidieoproep opengesteld voor het bevorderen dat ouderen met de juiste hulp langer thuis kunnen blijven wonen: ‘Ontwikkelsubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg – Fase I’. Wilt u bijvoorbeeld ondersteuning bij implementatie van het model en het verbeteren van de spoed voor ouderen binnen een netwerk in uw regio? Dien dan vóór 26 maart een aanvraag in. Wij helpen u graag bij de aanvraag, ook bij eventuele andere aanvragen voor integrale zorg.

Meer informatie

Meer informatie? Neem contact op met:

RianDirecteur Leren, Innoveren en Onderzoeken
Rian
van de Schoot
Directeur Leren, Innoveren en Onderzoeken r.vandeschoot@vilans.nl 06 22 81 07 08
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl