Else Stapersma

Else Stapersma

Nieuwe impuls voor kwaliteit ouderenzorg

Medewerkers in de ouderenzorg werken hard en zijn zeer gemotiveerd. Toch verbetert de kwaliteit van de zorg maar langzaam. Instellingen zijn daar nog onvoldoende op gericht, zo blijkt uit het pas verschenen onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Staatssecretaris Van Rijn vraagt de zorgorganisaties om actief aan de slag te gaan met de kwaliteitsverbetering. Om dit te ondersteunen stelt hij 5 miljoen beschikbaar voor een inhaalslag. Zo wil VWS de kwaliteit van de ouderenzorg de komende jaren op een hoger niveau brengen én houden. Via het programma In Voor Zorg! zal Vilans dit traject begeleiden.

17-06-2014

Zorgvraag steeds complexer

Over het algemeen hebben instellingen wel beleid ontwikkeld om de kwaliteit van zorg te verbeteren, maar de toepassing ervan in de praktijk laat nogal eens te wensen over. De inspectie signaleert dat bij meer dan de helft van de circa 2.000 verpleeg- en verzorgingshuizen de kennis en vaardigheden van medewerkers niet voldoen aan de zorgbehoefte van de cliënten. Dat verschil wordt bovendien steeds groter doordat de zorgvraag complexer wordt, een punt dat ook Vilans onderkent. 

Speerpunten

De kwaliteitsverbetering is een proces van lange adem, waarbij de staatssecretaris de volgende speerpunten definieert:

  1. Optimale samenwerking tussen cliënt, informele zorg en zorgverlener: de sleutel naar kwaliteit van leven 
  2. Basis op orde: veilige zorg 
  3. Meer ruimte voor - en kwaliteit van - professionals 
  4. Kwaliteit staat of valt met bestuurlijk leiderschap 
  5. Openheid en transparantie

Aanpak

Het programma dat de Staatssecretaris nu voorstelt gaat uit van een totaalaanpak van kwaliteit van zorg door het hele verpleeg- of verzorgingshuis heen. Tijdens de huidige periode van grote veranderingen is het zaak om extra alert te zijn op behoud en verbetering van kwaliteit. Vilans heeft via het programma In Voor Zorg! veel ervaring met de ondersteuning van organisatie brede veranderingen. In voor Zorg!  werkt  in nauwe samenspraak met VWS een verdere aanpak uit.

Aan de slag

U kunt nu ook al aan de slag. Veel van de knelpunten uit het rapport van de IGZ kent Vilans uit de praktijk.  We ondersteunen organisaties dagelijks op verschillende manieren om de kwaliteit van de langdurende zorg blijvend te verbeteren. Kijk voor meer informatie bij de verschillende thema’s.

Meer informatie? Neem contact op met:

ElseSenior adviseur
Else
Stapersma
Senior adviseur e.stapersma@vilans.nl 06 22 81 07 16
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl