Programmaraad Vilans versterkt met nieuwe leden

De programmaraad van Vilans is versterkt met twee nieuwe leden. Anja Schouten van Zorgbalans en Paul van Maanen van ROC Midden Nederland nemen zitting in de raad die Vilans adviseert over ontwikkelingen in de zorg en in de samenleving.

02-03-2016

Diana Monissen, voorzitter van de programmaraad: 'Voor een kennisorganisatie als Vilans is het van cruciaal belang om aan te sluiten op maatschappelijke ontwikkelingen. De breed samengestelde programmaraad houdt Vilans een spiegel voor; welke trends zijn van belang, op welke vragen moeten antwoorden gevonden worden, hoe leren de professionals in de zorg? Met de komst van de nieuwe leden zijn de perspectieven vanuit het onderwijs en de langdurende zorg stevig vertegenwoordigd in de programmaraad. Gezamenlijk kunnen we ervoor zorgen dat zorg beter werkt.'

Anja Schouten heeft een curriculum vitae waaruit blijkt dat ze in verschillende werelden heeft rondgekeken. Achtereenvolgens was ze hoofdzuster, brandweerofficier, gemeentesecretaris, politiecommissaris en nu bestuursvoorzitter van Zorgbalans. In deze rol won ze de titel Zorgmanager van het Jaar 2015.

Anja is een vastberaden optimist die in alle bewegingen in de samenleving steeds op zoek is naar wat er wél kan. Ze zoekt daarbij creatieve destructie van belangen op, om van daaruit nieuwe verbindingen te smeden. Zodat zich rondom kwetsbare mensen een passender omgeving kan vormen.

Paul van Maanen: 'De wisselwerking tussen de zorgpraktijk en het onderwijs kan niet alleen gebaseerd zijn op praktijkervaring maar zal evenzeer onderbouwd moeten zijn met een goede kennisbasis. Vilans levert een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen en implementeren van kennis in de beroepspraktijk; ROC Midden Nederland leidt de zorgprofessionals van de toekomst op.'

Paul van Maanen heeft een onderwijsprofiel en vervult diverse nevenfuncties in de zorg. Van 2006 tot 2014 was hij voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool Leiden. Daarvoor was hij een aantal jaren werkzaam op topposities bij het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Tijdens zijn periode als plaatsvervangend secretaris-generaal en directeur Beroeps- en Volwasseneneducatie ontwikkelde hij grote betrokkenheid bij het mbo. Vanaf september 2014 is hij voorzitter van het College van Bestuur van ROC Midden Nederland.

Samenstelling programmaraad

De leden van de programmaraad van Vilans leveren vanuit hun eigen ervaring en deskundigheid een waardevolle bijdrage aan de relevantie van het werk van Vilans, voor de sector langdurende zorg. Naast de voorzitter, Diana Monissen, en de twee nieuwe leden, bestaat de programmaraad van Vilans uit:

• Dhr A.J.J. Antonisse (Ad) – AstraZeneca BV, manager Economic Affairs
• Dhr. M.C.M. van Schaik (Michel) – Rabobank Nederland, Directeur Gezondheidszorg
• Mw. J. Veldhuizen (Joan)
• Mw. P. van Veen (Pink)
• Dhr. F. May (Freddy) – Coördinator van het netwerk van organisaties van oudere migranten
• Dhr. P. van Maanen (Paul) – ROC Midden Nederland
• Dhr. C. van Campen (Cretien) – Sociaal Cultureel Plan Bureau, sr. Onderzoeker veroudering en kwaliteit van leven
• Dhr W. ten Have (Wouter) – Ten Haven Change Management
• Mw. S. Kruizinga (Suzanne) – Wilhelmina Ziekenhuis Assen, lid raad van bestuur
• Dhr. M. Joachimsthal (Marcel) – Mobiquity
• Dhr. G.J.C. Schulpen (Guy) – ZIO Zorg in Ontwikkeling, Medisch directeur

Vilans

Steeds meer mensen doen een beroep op langdurende zorg. Betaalbare en goede zorg is dus belangrijk, net als een waardevol leven. Vilans helpt organisaties en professionals om langdurende zorg te vernieuwen en verbeteren. Vilans ondersteunt iedereen die werkt in of voor de langdurende zorg met verbinding en kennis. Van zorgprofessional tot bestuurder, van gemeenteambtenaar tot verzekeraar en van huisarts tot mantelzorger.

Meer informatie? Neem contact op met:

MirellaVoorzitter raad van bestuur
Mirella
Minkman
Voorzitter raad van bestuur m.minkman@vilans.nl 030 7892300
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl