Marleen Versteeg

Marleen Versteeg

Zorginstelling Omring pakt onbegrepen gedrag succesvol aan

Zorginstelling Omring in Noord-Holland ging aan de slag met misschien wel één van de zwaarste thema’s in de verpleeghuiszorg: onbegrepen gedrag. En met succes. Bij locatie Hollewal op Texel was het Zorgpad Onbegrepen Gedrag dusdanig effectief, dat de aanpak medio 2020 in de gehele organisatie moet zijn ingevoerd.

01-04-2019

Begin vorig jaar was de situatie op de Texelse locatie, met 44 bewoners en 60 medewerkers, behoorlijk urgent. Aan het woord is projectleider Ruth van der Esch: ‘Er waren veel bewoners met heel heftig gedrag, zoals fysieke en verbale agressie. Medewerkers kregen daar geen grip op en raakten overbelast. Het nieuwe Zorgpad Onbegrepen Gedrag werd echt met open armen ontvangen.’ Eerstverantwoordelijke verpleegkundige Sophie Witte blikt terug: ‘Dat gedrag kon je helemaal uitputten. Collega’s op de psychogeriatrische afdeling werden soms geslagen. Als een situatie escaleerde, kon je door de bomen het bos niet meer zien.’

Medewerkers kregen geen grip op fysieke en verbale agressie en raakten overbelast.

Uit de hand lopen

Onbegrepen gedrag kan flink uit de hand lopen als er niet op tijd een reactie volgt. Omring definieert het als gedrag dat de omgeving moeilijk kan plaatsen en waar de cliënt zelf, zijn familie of verzorgende moeilijk mee kan omgaan. Het komt veel voor bij mensen met dementie en niet-aangeboren hersenletsel. Iemand met onbegrepen gedrag kan bijvoorbeeld agressief, ontremd of juist teruggetrokken zijn en pest- of wegloopgedrag vertonen.

Zorgpad Onbegrepen Gedrag

Om het welzijn van de bewoners en medewerkers te verbeteren, besluit Omring in 2018 prioriteit te geven aan onbegrepen gedrag. De zorgorganisatie kiest ervoor het Zorgpad Onbegrepen Gedrag, gebaseerd op de Vernes-richtlijnen en GRIP, te implementeren. Het plan van aanpak behelst niet alleen een uitgestippeld zorgpad, maar bestaat ook uit scholing en borging. Zo richt Omring in mei 2018 een kernteam bestaande uit verschillende disciplines, waaronder een psycholoog en een verpleegkundig specialist of specialist ouderengeneeskunde. Ook komt er een grote kick-offbijeenkomst voor zowel zorg- als behandelmedewerkers en is er een uitgebreid en geaccrediteerd trainingsaanbod (op gebied van dementie, weerbaarheid en Passiviteiten van het dagelijkse leven). Na een traject van vijf maanden, met meerdere dagen training 'on the job', is er in september een effectief zorgpad met onder meer een gedragsspreekuur. De aanpak blijft geborgd door het kernteam dat elke zes weken bijeenkomt.

Preventie

Verpleegkundige en ‘aandachtsvelder onbegrepen gedrag’ Sophie Witte ziet een grote verandering voor bewoners en medewerkers van Hollewal. Sinds de implementatie op Texel reageren medewerkers sneller op gedrag dat oncomfortabel is voor de cliënt en zijn familie. De focus ligt veel meer op preventie en vroege aanpak van onbegrepen gedrag en niet op escalatie. Situaties worden al in de eerste stappen van het Zorgpad opgelost, zodat het multidisciplinaire gedragsspreekuur er vaak niet aan te pas hoeft te komen. Volgens projectleider Van der Esch raakt dat de kern van de aanpak: ‘De oplossing zit in het heel vroeg signaleren: wat zie ik en hoe kan ik het gedrag veranderen? Het gaat om bewustwording van de medewerkers. Dat je hen in beweging brengt.’ Verpleegkundige Witte sluit zich daarbij aan: ‘We gaan anders kijken. Het is goed om niet snel te oordelen. Zet je eigen mening aan de kant en kijk goed naar de bewoner.’

Lees meer over onbegrepen gedrag

Meer informatie? Neem contact op met:

MarleenSenior adviseur
Marleen
Versteeg
Senior adviseur m.versteeg@vilans.nl 06 22 81 02 71
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl