Wouter van den Elsen

Wouter van den Elsen

'Onderzoeksveld voor integrale zorg steeds internationaler'

De Baskische stad San Sebastian was dit jaar de gastheer voor de 19e editie van het International Conference on Integrated Care (IFIC). Een delegatie van onderzoekers in het veld van integrale zorg bezocht het congres begin april uit naam van kennisorganisatie Vilans. ‘Het onderzoeksveld voor Integrated Care wordt steeds internationaler’, aldus innovatiedirecteur en vice-voorzitter van het bestuur van IFIC, Mirella Minkman.

29-04-2019

Minkman reisde samen met Nick Zonneveld, Barbara de Groen, Rian van de Schoot en Monique Spierenburg af naar het Baskenland. ‘Nederland had vorig jaar de eer om het IFIC-congres te organiseren in Nieuwegein’, zegt Minkman. ‘Het was interessant te zien hoe het Baskenland het dit jaar deed. De groei van het congres was duidelijk. 1500 deelnemers uit ongeveer zestig landen kwamen bijeen. De toenemende belangstelling voor het onderzoeksveld van Integrated Care blijkt ook uit de verdere internationalisering. IFIC is ooit begonnen als een voornamelijk Europees initiatief rondom een wetenschappelijk Journal en is zelfs een Nederlandse stichting, maar je ziet nu dat er overal te wereld IFIC-congressen en ‘hubs’ komen, zoals in Australië en Canada.’

Verbinding met wijken en dorpen

Eén van de belangrijke thema’s dat meer aan bod kwam was de verbinding van zorg met gemeenschappen zoals wijken en dorpen. Minkman: ‘Denk hierbij aan burgerinitiatieven zoals zorgcoöperaties of hoe je de lokale jeugd kan mee laten denken om hospices toegankelijker en innovatiever te maken. Veel landen zijn bezig met de vraag hoe je zorg écht kunt integreren in gemeenschappen van burgers. Dat is wat anders dan care en cure met elkaar verbinden of bezig zijn met ketenzorg. Het gaat om de omkering, hoe je start bij de lokale behoeften van mensen en hoe je zorgverlening daarbij laat aansluiten. Burgerinitiatieven en het enorm snel rekruteren van vrijwilligers via Facebookgroepen en dergelijke laten andere verbindingen zien.’

Veel landen zijn bezig met de vraag hoe je zorg écht kunt integreren in gemeenschappen van burgers.

Model

Tijdens de plenaire opening werd het model over onderliggende waarden in integrale zorg van Nick Zonneveld apart belicht. ‘Dat Nuria Toro Polanca van de World Health Organization (WHO) in haar keynote aan ons model refereert is natuurlijk prachtig.’ Zonneveld zegt tot slot over zijn onderzoek: ‘Het viel me op dat bij integrale samenwerking vooral veel aandacht is voor hulpmiddelen en randvoorwaarden, zoals samenwerken vanuit één gebouw of een gedeeld informatiesysteem. Maar bij bijvoorbeeld sociale wijkteams met dezelfde randvoorwaarden blijkt succes veel meer af te hangen van het gedrag binnen zo’n team. Wat gebeurt er nu echt in die teams? Hoe pakken een welzijnswerker en een wijkverpleegkundige samen dingen op en hoe maken zij samen keuzes? Gedeelde drijfveren en doelen zijn hierin bepalend en beïnvloeden governance en leiderschap in die integrale samenwerking. Daar ontwikkel ik graag meer kennis over.’

Hoe pakken een welzijnswerker en een wijkverpleegkundige samen dingen op en hoe maken zij samen keuzes?

De twintigste editie van het IFIC-congres vindt volgend jaar plaats in Sibenik, Kroatië.

Lees meer over integrale zorg

Meer informatie? Neem contact op met:

MirellaVoorzitter raad van bestuur
Mirella
Minkman
Voorzitter raad van bestuur m.minkman@vilans.nl 030 7892300
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl