Manon Metselaar

Manon Metselaar

Onnodige zorghandelingen terugdringen? Het kan!

De kwaliteit van zorg wordt verhoogd als onnodige zorg wordt teruggedrongen. Bovendien zorgt dat voor een flinke kosten- en tijdsbesparing. Vilans kan instellingen in de ouderenzorg en gehandicaptensector ondersteunen bij en adviseren over het opsporen en terugdringen van onnodige zorghandelingen.

28-03-2014

 

Vilans Onnodige zorghandelingen incontinentie

Veel zorgmedewerkers blijven onnodige zorghandelingen uitvoeren. Dat zijn ze zo gewend, hebben ze zo geleerd hebben, of ze denken dat ze veilig zijn. Bijvoorbeeld het dagelijks verwisselen van de urineopvangzak, traditioneel zwachtelen, extra inleggers in de incontinentiebroek. Deze zorghandelingen zijn overbodig, niet efficiënt, onplezierig én soms zelfs schadelijk voor de cliënt. In alle drukte is het voor de zorgmedewerker lastig om deze routine los te laten. Terwijl er soms betere of moderne alternatieven bestaan, of bepaalde zorghandelingen zelfs helemaal afgeschaft kunnen worden.

Stapsgewijs aan de slag

Met een eenvoudige digitale screening maken wij inzichtelijk welke onnodige zorghandelingen nog steeds voorkomen binnen een team of locatie. Het zorgteam kiest zélf welke onnodige zorghandeling zij willen terugdringen. Vilans ondersteunt daarbij met:

 • een eenvoudig stappenplan ‘van project naar effect’ voor duurzaam verbeteren 
 • betrouwbare kennis over de zorghandelingen (KICK, Zorg voor Beter, Hulpmiddelenwijzer, kennispleinen)
 • contacten met landelijke experts om vanuit zorghandelingen te kijken naar kwaliteitsverbetering en besparing
 • een netwerk van innovatie-experts in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg, intramuraal en extramuraal.
 • een analyse van de resultaten van het project

Welk resultaat kunt u verwachten? 

 1. Zorgteams hebben inzicht in bestaande onnodige zorghandelingen 
 2. Zorgteams zijn gemotiveerd om onnodige zorghandelingen terug te dringen
 3. Zorgteams hebben meer inzicht in het doel van de zorghandeling (‘waarom doen we iets’)
 4. Zorgteams hebben geoefend met het terugdringen van één specifieke onnodige zorghandeling en beheersen de methode van het opsporen en terugdringen van onnodige zorg
 5. Zorgteams behalen positieve resultaten op het gebied van kwaliteit van zorg, cliënt- en medewerkerstevredenheid en kosten- en tijdsbesparing
 6. Zorgteams gaan door met de verspreiding en borging van deze methodiek voor andere onnodige zorghandelingen

Meer informatie? Neem contact op met:

ManonAdviseur
Manon
Metselaar
Adviseur m.metselaar@vilans.nl 06 22 81 04 63
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl