Marjan Hurkmans

Marjan Hurkmans

Ouderen ontwikkelen meetlat wonen, welzijn en zorg

Waarmee moet u rekening houden bij de ontwikkeling van wonen, welzijn en zorg voor ouderen? Wat zijn nou écht waardevolle verbeteringen? Op deze vragen krijgt u nu antwoord van ouderen zelf. Ouderen van BeterOud stelden aandachtspunten op en toetsten verbeterprojecten. De uitkomsten zijn vastgelegd in een toetsingskader, oftewel: ‘de meetlat van de ouderen’.

18-04-2018

Niet aan leeftijd herinneren

‘Ouderen weten zelf heel goed wat ze willen en je kunt de plank als organisatie snel misslaan wanneer je zelf iets bedenkt’, stelt projectleider Miranda Wesselink. ‘Uit recent onderzoek van 2 sociaal geografen blijkt bijvoorbeeld dat ouderen liever een kopje koffie drinken in de Hema dan bij een speciaal voor hen georganiseerde koffieochtend in het wijkcentrum. Ze ontmoeten het liefst nieuwe mensen op openbare plekken, omdat ze daar niet constant aan hun leeftijd worden herinnerd. Daarom: vraag het ze zelf, voordat je iets organiseert! Hét uitgangspunt voor dit toetsingskader.’

Toetsingskader door en voor ouderen

Gonny de Vries, zelf 80 jaar, werkte mee aan het toetsingskader: ‘De meerwaarde hiervan is echt dat het door ouderen voor ouderen is gemaakt. En dan niet door een klein select groepje, dat zelf wat heeft bedacht. Nee, alle ruim 50 betrokken ouderen benaderden hun achterban, zoals ouderenbonden, seniorenraden, maar ook bewoners uit woonzorgcentra en uit de buurt. Natuurlijk is iedere oudere anders. Ieder persoon en ieder leven is anders. Maar we hoorden ook veel dezelfde punten, die schijnbaar voor veel ouderen van belang zijn.’

Goed oud worden

Wat zij dan belangrijk vinden? Volgens De Vries gaat het in ieder geval niet alleen om zorg, maar juist om alle aspecten van het leven. ‘Zelf actief blijven, bijblijven, zin geven aan je leven. Volgens mij is dat het belangrijkste bij goed oud worden. Daarin hebben ouderen zelf een verantwoordelijkheid en daarbij kunnen ze geholpen en gestimuleerd worden. Het toetsingskader sluit hierop aan.’

Projecten langs de meetlat

De ouderen stelden aandachtspunten op vanuit ouderenperspectief rondom 3 levensfases: voorbereiden op de toekomst; zelfstandig wonen en opname in het ziekenhuis en zorg thuis. Ook legden ze verbeterprojecten langs de opgestelde criteria, oftewel langs de ‘meetlat van de ouderen’. Een aantal goed scorende projecten worden uitgelicht in een bijlage bij het toetsingskader en kunnen dienen als inspiratie. Kortom: een waardevolle, onmisbare inspiratiebron en praktisch handvat voor iedereen die wonen, welzijn en zorg voor ouderen wil verbeteren!

Diverse organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg, maken deel uit van het samenwerkingsverband BeterOud. Zij werken samen niet alleen voor, maar vooral mét ouderen.

Meer informatie over ouderenzorg en -welzijn

Meer informatie? Neem contact op met:

MarjanSenior kennisnetwerker
Marjan
Hurkmans
Senior kennisnetwerker m.hurkmans@vilans.nl 06 22 81 06 85
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl