Wouter van den Elsen

Wouter van den Elsen

Personeelsbeleid moet intensiever

In veel zorgorganisaties worden niet voldoende zorgmedewerkers ingezet of is niet voldoende deskundigheid beschikbaar. Dat is een van de resultaten die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in juli publiceerde na 300 locatiebezoeken.

28-08-2019

Sinds het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg er is, inventariseert de IGJ zorgorganisaties op drie thema’s: ‘Aandacht voor persoonsgerichte zorg’, ‘Sturing op kwaliteit en veiligheid’ en ‘Werken aan voldoende en deskundige zorgmedewerkers’. Bij het grootste deel van de bezochte zorgorganisaties gaat het goed met persoonsgerichte zorg. Cliënten hebben waar mogelijk zelf de regie, zijn zorgmedewerkers bekend met hun wensen en ervaren cliënten nabijheid, vertrouwen en respect.

Krapte op de arbeidsmarkt

Met name op het thema ‘Werken aan voldoende en deskundige zorgmedewerkers’ is verbetering mogelijk. De helft van de bezochte zorgorganisaties zorgt niet dat er voldoende deskundige zorgmedewerkers beschikbaar zijn, passend bij de aanwezige cliënten en de zorg die zij nodig hebben. De IGJ schrijft hierover: 'Natuurlijk heeft dit ook te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Toch zijn er verpleeghuizen die wél voldoende deskundige medewerkers kunnen inzetten. Het is van belang hoe je als zorginstelling met je personeel en de krapte op de arbeidsmarkt om gaat.'

Bekijk de bevindingen op de site van de IGJ

Meer informatie? Neem contact op met:

HenkDirecteur strategie en ontwikkeling
Henk
Nies
Directeur strategie en ontwikkeling h.nies@vilans.nl 06 22 49 88 62
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl