Harmen Jonker

Problemen met verstrekking hulpmiddelen aangepakt

Bij het verstrekken van hulpmiddelen doen zich regelmatig problemen voor. Mensen krijgen niet het juiste hulpmiddel voor hun situatie, worden niet gesteund bij de aanvraag van hun hulpmiddel, moeten lang op levering wachten en kunnen geen goede informatie over geschikte hulpmiddelen vinden. In een recent rapport in opdracht van VWS is beschreven hoe de verantwoordelijke partijen de komende jaren het hoofd bieden aan deze knelpunten.

09-04-2019

Mensen die een hulpmiddel nodig hebben kunnen vaak nauwelijks achterhalen bij welke instantie ze een aanvraag moeten indienen, welke hulpmiddelen voor hun situatie geschikt is en wat ze moeten doen als ze door het verloop van hun ziekte of aandoening weer nieuwe hulpmiddelen of woningaanpassingen nodig hebben. Door schotten tussen de zorgwetten Wmo, Zvw en Wlz ontstaan geregeld knelpunten bij het aanvragen, verstrekken en gebruik van Wmo-hulpmiddelen.

Download het rapport

Download de bijlage

Het ministerie van VWS heeft hier onderzoek naar laten uitvoeren en in februari kwam het rapport ‘Domeinoverstijgend vervolgonderzoek hulpmiddelen, woningaanpassingen en verhuizingen’ uit. Hierin zijn de belangrijkste knelpunten in vijf categorieën ingedeeld:

  1. Te lange levertijd
  2. Verkeerde bejegening
  3. Verkeerd resultaat
  4. Problemen door verandering van de leefsituatie
  5. Slechte informatievoorziening

Partijen zoals de VNG, verzekeraars, UWV, gemeenten, zorgkantoren en zorgverleners en Vilans zijn aan zet om aan oplossingen te werken.

Vilans Hulpmiddelenwijzer

Als oplossingen voor deze hardnekkige problemen worden onder andere het nemen van eigenaarschap door betrokken partijen genoemd, het sneller handelen in spoedeisende gevallen en het verbeteren van de communicatie met de cliënt. Ten tweede moet ook de informatievoorziening beter. Hierin wordt Vilans Hulpmiddelenwijzer genoemd. Projectleider Erik de Jeu van de Hulpmiddelenwijzer zegt: ‘Mensen hebben moeite met het vinden van informatie over hulpmiddelen en bij wie een aanvraag kan worden gedaan. Door de Hulpmiddelenwijzer te actualiseren gaan we beter zichtbaar maken waar je als cliënt een aanvraag kan indienen. Dat doen we in samenwerking met het veld, zodat we breed informatie kunnen geven.’

Mensen hebben moeite met het vinden van informatie over hulpmiddelen.

Snelle ontwikkeling

Volgens De Jeu gaan ontwikkelingen op het gebied van hulpmiddelen heel snel. ‘Informatie over welke mogelijkheden er überhaupt te vinden zijn, actualiseren we ook. Denk hierbij aan domoticaoplossingen en eHealth. Dit met als voorwaarde dat we in samenwerking met de kennisgemeenschap hierin optrekken.’

Lees meer over hulpmiddelenzorg

Meer informatie? Neem contact op met:

Harmen
Harmen
Jonker
h.jonker@vilans.nl 06 53 14 14 76
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl