Marit van der Meulen

Marit van der Meulen

Professor Monsen bezoekt Nederland om kennis te delen over data

Data uit Omaha System gebruiken voor een betere kwaliteit van zorg. Met dat doel gingen Nederlandse beleids- en kennisorganisaties begin deze maand in gesprek met dr. Karen Monsen. De professor deelde haar kennis, omdat ze in de Verenigde Staten op dit vlak al veel verder zijn.

17-09-2019

‘Ik geef leiding aan een internationaal netwerk van onderzoekers dat zich bezighoudt met zorginhoudelijke data uit het Omaha System voor praktijk, onderzoek en beleid,’ zei Monsen. ‘Ik zou het heel goed vinden als Nederlandse wetenschappers zich ook aansluiten. Laten we hierin samen optrekken.’ De bijeenkomst werd georganiseerd door Stichting Omaha Support. In de zaal waren onder andere wijkverpleegkundigen, beleidsmedewerkers en innovatiemanagers aanwezig.

80% van de wijkverpleging gebruikt Omaha

Omaha System biedt kansen voor het ontsluiten van data, omdat het op grote schaal wordt gebruikt. Inmiddels gebruikt 80% van de wijkverpleegkundigen dit classificatiesysteem. Het systeem wordt ook steeds vaker intramuraal ingezet. In Nederland gaat het daarbij om zo’n 30 tot 40 verpleeghuizen. 

Pilot Vilans en Stichting Omaha Support

Eerder deze maand bracht Monsen ook al een bezoek aan Vilans. Medewerker Informatiemanagement Rik Flink hield toen een presentatie over de pilot die Vilans samen met Omaha System Support uitvoert om van data tot kennis en inzicht te komen. Dit doen we in samenwerking met zorgorganisatie KwadrantGroep en ZorgTTP, die gespecialiseerd is in het anonimiseren van data. In deze pilot is nu een belangrijke eerste stap gezet: het kunnen ontsluiten van data op een manier waarop de privacy van cliënten wordt geborgd.

Hoe data kunnen leiden tot betere zorg

Monsen deelde wat het kan opleveren: ‘Het analyseren van zorginhoudelijke data uit het zorgplan levert waardevolle informatie op. We zagen dat patiënten die geestelijk gezond waren minder kans hadden om opnieuw een wond te ontwikkelen dan patiënten die dat niet waren. Bij wondverzorging bleek het in die regio dus ook belangrijk om de geestelijke gezondheid mee te nemen.’ 

‘De binnenkant van zorg zichtbaar maken’

De professor nadrukte ook hoe Omaha System de meerwaarde van zorg kan laten zien: ‘Jullie hebben een mooie tool in handen om de binnenkant de zorg goed zichtbaar te maken. Zo kun je goed aan zorgverzekeraars laten zien hoe de zorg van de wijkverpleegkundige kosten bespaart. Bijvoorbeeld omdat je voorkomt dat een patiënt naar het ziekenhuis moet.’

Context geven aan informatie

In de presentaties stond de vraag centraal hoe je tot betrouwbare data komt die toepasbaar is in de zorgpraktijk. ‘Data moet eerst verzameld en gestructureerd worden,’ aldus Vilans-onderzoeker Chantal Zuizewind. ‘Dat levert vervolgens informatie op waar je als onderzoeker context bij kunt geven. Waarom zetten onze zorgprofessionals bepaalde zorginterventies vaak in bijvoorbeeld? Wat zegt dit over de zorg die zij leveren? En hoe sluit dit aan bij een interne visie of externe kwaliteitskaders? Door vervolgens hierop actie te ondernemen, levert dat ook echt kennis op die doorwerkt in de realiteit van de praktijk.’  

Kennis nodig voor uniforme invoering

Het uniform invoeren van klantgegevens is verder heel belangrijk om tot data van goede kwaliteit te komen. Changuna Bijvank vertelde als projectleider bij ICare daarom over haar onderzoek. ‘Het blijkt dat wijkverpleegkundigen nog niet uniform vastleggen. De oorzaak ligt in kennistekort over het classificatiesysteem. Momenteel ontwikkelen we daarom aanvullende interventies om dit te verbeteren. Bijvoorbeeld een gecombineerde film van de visie van ICare en Omaha, een e-learning, teamworkshops data-analyse, informatie op internet en een coach aan wie de wijkverpleegkundigen vragen kunnen stellen.’

Signaleren van behoefte aan kennis

José van Vugt van Thebe deelde haar ervaringen met het ontsluiten van data binnen haar eigen zorgorganisatie. ‘Zo zagen we door het analyseren van de data ineens een grote toename in data van mensen met psychische problemen in de regio. We ontdekten vervolgens dat er een GGZ-organisatie onlangs gesloten was. Hierdoor konden we een belangrijke behoefte aan bepaalde kennis signaleren.’

Goed klinisch redeneren

Onderzoeker Aenne Werner van Amstelring vertelde over het onderzoek dat als doel had om inzicht te krijgen in het klinisch redeneren van wijkverpleegkundigen. Opvallend hierin was dat de reflecties van wijkverpleegkundigen die ze in de vragenlijsten invulden helemaal overeenkwamen met de gegevens die uit Omaha System zelf kwamen. De vraag is hoe deze kennis vervolgens verder gebracht kan worden. ‘Dit kan bijvoorbeeld door zorgprofessionals beter te trainen op klinisch redeneren.’

Nieuwsbrief Omaha System

Op de hoogte blijven over wat Omaha System in data kan betekenen? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief van Omaha System Support.  

Meer informatie? Neem contact op met:

MarleenSenior adviseur
Marleen
Versteeg
Senior adviseur m.versteeg@vilans.nl 06 22 81 02 71
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl