Anneke Augustinus

Anneke Augustinus

Programma 'Thuis in het Verpleeghuis' gepresenteerd

‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie’. Dat is de naam van het programmaplan dat minister Hugo de Jonge op dinsdag 10 april presenteert bij zorgorganisatie Pieter van Foreest. In het programmaplan staan de beleidsdoelstellingen op het gebied van de verbetering van de verpleeghuiszorg. Voldoende tijd, aandacht en goede zorg voor alle verpleeghuisbewoners, dat is de centrale doelstelling van het programma.

10-04-2018

De kern is de beweging naar verdere verbetering van de verpleeghuiszorg, volgens het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Voor alle verpleeghuisbewoners, nu en in de toekomst. Voor de uitvoering van het kwaliteitskader is in het regeerakkoord een reeks die oploopt tot 2,1 miljard structureel opgenomen.

Download het programmaplan 'Thuis in het Verpleeghuis'

Wat gaan zorgorganisaties doen?

Voldoende tijd, aandacht en goede zorg voor alle verpleeghuisbewoners, dat is de centrale doelstelling van het programma. Lees meer over het programma op Waardigheid en trots. We zijn benieuwd wat zorgorganisaties gaan doen om de kwaliteit van hun locaties te verbeteren en hoe ze dat gaan aanpakken. Laat uw reactie achter op redactie@waardigheidentrots.nl

3 doelstellingen 'Thuis in het Verpleeghuis' 

Het programma heeft 3 doelstellingen:

  • Meer tijd en aandacht voor de bewoner, met meer zorgverleners en zicht op kwaliteit per locatie.
  • Door een regionale arbeidsmarktaanpak en door verlaging van de administratieve lasten zorgen voor voldoende zorgverleners die gemotiveerd en deskundig zijn.
  • Leren, verbeteren en innoveren, door inzet van ‘Waardigheid en trots op locatie’, door het investeren in meer kennis voor professionalisering van zorgverleners en door ruim baan te bieden voor innovatie.

Lees meer

Meer informatie? Neem contact op met:

AnnekeDirecteur Waardigheid en trots
Anneke
Augustinus
Directeur Waardigheid en trots a.augustinus@vilans.nl 06 21 31 18 06
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl