Wouter van den Elsen

Wouter van den Elsen

Versoepeling zorgregels tijdens coronacrisis

Om zorgverleners maximaal te ondersteunen in deze tijden van crisis, versoepelen belangrijke zorgtoezichthouders en zorgfinanciers een aantal regels. In verschillende publicaties melden de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de zorgkantoren dat de zorgverlening voorop staat en dat ze bij de naleving van sommige regels coulant zullen zijn.

07-04-2020

Zo schort de IGJ alle reguliere inspecties op. De inspectie doet dit om de zorginstellingen niet extra te belasten tijdens de coronacrisis. Alleen bij urgente signalen grijpt de IGJ in: ‘We willen geen onnodige last bezorgen’, meldt de dienst aan vakblad Skipr.

Standaard uitstel

Instellingen, zorgverleners, maar ook leveranciers van medische producten krijgen standaard uitstel als:

  • Zij zich niet kunnen houden aan de normale termijnen voor verplichte meldingen van bijvoorbeeld een calamiteit en hoeven dus ook voorlopig geen onderzoeksrapport te schrijven.
  • Zorgaanbieders hoeven ook niet te reageren op verzoeken van de inspectie, zoals het schrijven van een ‘resultaatsverslag’ met voorstellen voor verbeteringen na maatregelen van een inspecteur.
  • Verder heeft de IGJ besloten voorlopig geen boetes op te leggen als een instelling, zorgverlener of fabrikant/leverancier zich niet aan een termijn kan houden voor het voldoen van een verplichting, zoals het melden van een calamiteit.

Versoepeling zorg op afstand

De NZa meldt eventuele belemmeringen voor zorglevering op afstand weg te nemen. Iedere zorgverlener die zorg op afstand wil leveren, moet dat kunnen doen en niet belemmerd worden door declaratiebeperkingen. ‘Daarom verruimen wij de mogelijkheden voor het leveren en stellen belemmeringen of beperkende voorwaarden in alle zorgsectoren buiten werking. Voorbeelden hiervan zijn een contractvoorwaarde in de NZa-regels en de verplichting van face-to-face contact.’

Versoepeling zorginkoop

Ook de zorgkantoren hebben tijdelijke versoepelingen opgesteld voor aanbieders van langdurige zorg. Belangenorganisatie Zorgverzekeraars Nederland schrijft in een brief aan alle grote zorgkoepels: ‘Gegeven de creativiteit die op dit moment gevraagd wordt van zorgaanbieders, is het goed denkbaar dat de reguliere afspraken voor verantwoording niet altijd opgevolgd kunnen worden. Denk hierbij aan afspraken rondom wachttijden volgens Treeknormen, nu bijvoorbeeld verpleeghuizen prioriteit geven aan uitstroom van het ziekenhuis. Of aan vormen van zorg die in een andere vorm geleverd worden: digitaal in plaats van face‐to‐face.’

[Ont]Regel de Langdurige Zorg

Vilans-adviseur Else Stapersma is projectleider van het programma [Ont]Regel de Langdurige Zorg. In dit kader is Vilans al geruime tijd bezig om administratieve lasten binnen de zorg terug te dringen. ‘Ik zie de bovengenoemde versoepelingen dan ook als een zeer positieve trend. Uiteraard ten eerste omdat iedereen in Nederland alles op alles zet voor de beste zorg in crisistijden. Maar ook omdat blijkt dat er onder hoge druk best veel mogelijk is wat betreft het verminderen of verruimen van regels. Uitgaan van vertrouwen in de ander lijkt hierin de kern te zijn.  Het is mijn stille hoop dat we na de crisis deze trend van vertrouwen en soepele regelgeving kunnen vasthouden.’

Ga naar de overzichtspagina over het coronavirus

Meer informatie? Neem contact op met:

ElseSenior adviseur
Else
Stapersma
Senior adviseur e.stapersma@vilans.nl 06 22 81 07 16
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl