Wouter van den Elsen

Wouter van den Elsen

Resultaten 1 jaar corona-ondersteuning Waardigheid en trots op locatie

Er is inmiddels een jaar lang sprake van coronacrisis en dat betekent ook een jaar lang corona-ondersteuning aan verpleeghuizen vanuit Vilans en het kwaliteitsprogramma Waardigheid en trots op locatie (WOL). Er zijn verschillende tools ontwikkeld, er is veel kennis verspreid en 75 zorgaanbieders hebben inmiddels specifieke corona-ondersteuning ontvangen. Kennismanager Jennie Mast kijkt terug op een bewogen periode.

16-03-2021

Wat herinner je nog van het begin van de crisis?

‘In het begin zijn we uiteraard vol in de actiemodus geschoten. Wat kunnen we nu meteen doen voor de verpleeghuizen was de vraag. We zijn snel draaiboeken gaan maken en gaan delen met verpleeglocatie zodat men van elkaar kon leren. Vanuit onze functie hebben we steeds verbinding gemaakt met de kernbronnen zoals het RIVM, het ministerie van VWS en de relevante koepelorganisaties. De verpleeghuisregio’s Brabant, Rotterdam en Limburg hebben daarin uitstekend met ons samengewerkt. Die regio’s waren het eerst geraakt door het virus dus die ervaringen konden we heel snel ophalen en doorspelen naar de rest van het land.’

Hoe was dat om te doen?

‘Het was uiteraard een heel bijzondere periode. Je bent in de volle verbazing over wat er allemaal gebeurt, maar tegelijkertijd is het vanuit kennisperspectief fantastisch hoe snel alle verschillende partijen in de maatschappij ineens grenzeloos kunnen samenwerken. Voor het ontwikkelen van de draaiboeken hadden we contact met het leger, Extra handen voor de zorg, het Radboudumc, Verenso, ActiZ, V&VN, GGD’s en zorgaanbieders met ervaring uit het zuiden van het land. Te veel om allemaal op te noemen. Het schakelen ging razendsnel en dat was ook nodig. Want de vraag vanuit het veld naar adviezen en richtlijnen was natuurlijk zeer acuut.’

Wat voor adviezen en richtlijnen zijn dat precies?

‘In het begin ging het om kennis over bijvoorbeeld het omgaan met persoonlijk beschermende maatregelen op de juiste manier, cohort verpleging organiseren, en meedenken over wanneer en hoe je zo snel mogelijk een noodhospitaal opzet. Later ging het om draaiboeken over nazorg voor mensen die corona hadden gehad, en nazorg voor medewerkers en handvatten verspreiden over hoe om te gaan met de extra werkdruk. Om iets uit het grote aanbod van kennisproducten te noemen die we samen met het veld hebben gemaakt, noem ik de CoronaWegwijzer. Een handig document waarin we aan de hand van 15 thema’s rond coronazorg praktische tips en kennis vanuit actuele bronnen overzichtelijk hebben gebundeld. Dat document is goed ontvangen en gebruikt wat blijkt uit het feit dat het 50.000 keer bekeken is het afgelopen jaar.’ 

Naast verspreiden van informatie bieden we zorgaanbieders ook corona-ondersteuning op maat, toch?

‘Jazeker. Binnen het WOL-programma bieden we voor deelnemers ondersteuning bij het implementeren van het kwaliteitskader met behulp van coaches. Vanwege de coronapandemie hebben we een extra aanbod ontwikkeld: kortdurende, kosteloze ondersteuning door ‘coronacoaches’ voor die organisaties die dit nodig hadden. Deze corona-ondersteuning is kortdurend en het doel is ervoor te zorgen dat een organisatie snel zelf weer verder kan. Denk hierbij aan leren van de ervaringen uit de eerste golf maar ook aan tips over hoe je cohortverpleging snel kan inrichten, hoe je looproutes moet regelen en hoe je ervoor zorg dat een crisisteam zichzelf niet over de kop werkt. Inmiddels hebben 75 zorgaanbieders deze corona-ondersteuning ontvangen.’

Heb je een voorbeeld daarvan?

‘Ik herinner me Humanitas in Deventer. Die hadden al snel de vraag gesteld om met hen mee te denken en te leren van de eerste golf rond corona. Vanuit de korte inventarisatie bij de start van de corona-ondersteuning kwamen een aantal verbeterpunten naar voren. Zo bleek dat het gesprek over de voorgenomen maatregelen met de bewoners en familie eerder en mogelijk anders kon en moest. Meteen in september zijn ze actief gaan communiceren en sindsdien is er een wekelijkse nieuwsbrief die ze ook in het ECD zetten. Daarnaast was oog hebben voor de energiedip bij medewerkers een ander leerpunt voor hen. Dat is getackeld door het zorgen voor een extra vrije dag, wat ruimte bieden, een extraatje. En deskundigheidsbevordering bleek aanvullend nodig. Iedereen is op een training hygiëne, infectiepreventie en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen geweest.’

Wat heeft het persoonlijk voor jou opgeleverd?

‘Het heeft me vooral het inzicht gegeven hoe goed en snel verpleeghuizen en andere instanties met elkaar kunnen samenwerken en hoeveel kracht er te mobiliseren was. Na zo’n eerste piek zakt dat natuurlijk wel weer even in. Maar de lessen die ik en de sector tijdens deze crisis geleerd hebben, zullen nog erg lang zeer nuttig zijn. Maar we zijn er nog niet natuurlijk. We blijven de sector ondersteunen ook in de komende fases en in de nasleep van de coronacrisis.’

Meer informatie
  1. CoronaWegwijzer
  2. Voortgangsrapportage
  3. Corona-audittool: geeft inzicht in of coronabeleid landt en helder is voor de teams. 
  4. CoronaLadder voor op- en afschalen: korte visuele informatie voor teams met vijf kernelementen op een overzichtelijke manier.
  5. Corona-evaluatiekader: onderdeel van de CoronaWegwijzer voor het evalueren van het coronabeleid op organisatieniveau.
  6. Handreiking crisiscommunicatie verpleeghuizen, met speciale aandacht voor corona.
  7. Spel Rad van Kwaliteit, met uitbreidingsset corona: hiermee kunnen zorgmedewerkers in gesprek over dilemma’s in de zorg en vragen rond het coronavirus.

Ga naar de overzichtspagina over het coronavirus

Meer informatie? Neem contact op met:

JennieSenior adviseur
Jennie
Mast
Senior adviseur j.mast@vilans.nl 06 22 81 06 01
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl