Rian van de Schoot

Rian van de Schoot

Vilans en BigMove ondersteunen eerstelijns zorgorganisaties, verzekeraars en gemeenten

Vilans en BigMove gaan samenwerken rond het thema gedrag en gezondheid. Stannie Driessen van Vilans en Louis Overgoor van BigMove ondertekenden op 1 juli de samenwerkingsovereenkomst tussen beide partijen.

01-07-2014

BigMove is ontwikkelaar van de GG-methodiek, waarmee zorgorganisaties aandacht voor gedrag en gezondheid (GG) structureel kunnen inbedden in hun werkproces. BigMove en Vilans ondersteunen samen eerstelijns zorgorganisaties, verzekeraars en gemeenten die de GG-methodiek willen implementeren in chronische zorgprogramma’s of in de aanpak van een sociaal wijkteam. De GG-methodiek omvat een specifieke aanpak en e-health toepassing (app), inclusief een registratiesysteem.

Gedrag en gezondheid in de eerstelijn

Een mens is meer dan zijn (chronische) ziekte. Daarom is niet alleen aandacht nodig voor ziekte en zorg, maar ook voor gedrag en gezondheid. Met de GG-methodiek kunnen eerstelijns zorgorganisaties de chronische zorg verbeteren. Patiënten krijgen meer aandacht als mens, niet alleen als patiënt. Zij nemen meer de regie over hun eigen gezondheid, waardoor hun ervaren gezondheid en functioneren verbetert. Zorgverleners ervaren zo dat ze echt van betekenis kunnen zijn.

Gedrag en gezondheid in het sociaal wijkteam

De overheid stuurt op participatie en eigen regie van burgers. Burgers meer regie geven over hun gezondheid en welzijn, kan veel winst opleveren. De burger ervaart zijn eigen kracht, ervaart meer gezondheid en kan beter functioneren en participeren. En de kosten dalen doordat de burger minder zorg en ondersteuning nodig heeft. Burgers meer regie geven klinkt eenvoudig, maar is het niet. Zowel voor zorg- en welzijnsprofessionals als voor burgers betekent dit een grote omslag in denken en doen. Vilans en BigMove begeleiden professionals vanuit het sociaal wijkteam bij deze verandering. Wat betekent het voor professionals als zij de regie werkelijk bij de burger leggen? Hoe zorg je goed voor de burger met ‘je handen op je rug’?

Stannie Driessen en Louise Overgoor

Meer informatie? Neem contact op met:

RianDirecteur Leren, Innoveren en Onderzoeken
Rian
van de Schoot
Directeur Leren, Innoveren en Onderzoeken r.vandeschoot@vilans.nl 06 22 81 07 08
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl