Nick Zonneveld

Nick Zonneveld

Spannende fase voor integrale zorg met SUSTAIN

In de praktijk is integrale zorg voor thuiswonende ouderen niet altijd goed gecoördineerd. Onderzoeker en adviseur Nick Zonneveld: ‘Door de grote internationale reikwijdte van het project SUSTAIN kunnen we de integrale zorg naar een hoger plan tillen.’

19-03-2018

SUSTAIN is een Europees onderzoeksproject over duurzame integrale zorg voor thuiswonende ouderen in Europa. In het SUSTAIN-consortium werken onderzoekers, beleidsadviseurs en andere partners op het gebied van zorgsystemen en ouderenzorg in Europa met elkaar samen. Hierin zijn 9 verschillende landen betrokken, waaronder Nederland, Estland en Spanje. Het consortium analyseert 14 initiatieven op het gebied van integrale zorg.

Verbeteringen voor integrale zorg

Zonneveld: ‘Als Vilans zitten we er vooral in om te onderzoeken en kennis te verspreiden. Initiatiefnemers en coördinatoren voor SUSTAIN zijn het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het VU Medisch Centrum (VUmc). Samen met de integrale zorginitiatieven voeren we verbeteringen door. Ons doel is om deze verbeteringen ook geschikt te maken voor andere zorgsystemen in Europa.’

Omstandigheden maken verschil

Waar die verbeteringen onder andere op moeten inspelen, is dat er bij integrale zorg rekening moet worden gehouden met de omstandigheden. Zonneveld: ‘Als je integrale zorg hetzelfde inricht op plek A als op plek B, blijkt het bijvoorbeeld wel goed voor A te werken, maar niet voor B.’

Domein-overstijgende zorg

Zonneveld vervolgt: ‘Daarom hebben we ons onderzoeksvoorstel geschreven met de vraag: “Hoe kunnen we meer kennis ontwikkelen over integrale zorg die plaatsvindt onder verschillende omstandigheden?” Toch hebben we ook gemeenschappelijke factoren vastgesteld door het opstellen van criteria. Het moest gaan om thuiswonende ouderen, domein-overstijgende zorg en er moest een multidisciplinair team bij de casus betrokken zijn.’

Internationale kopstukken en zwaargewichten

Waarom een internationale aanpak? ‘Om te leren van elkaars verschillen,’ zegt Zonneveld. ‘En om het geheel naar een hoger plan te tillen. Hoe internationaler, hoe meer je gebruik kan maken van kopstukken en zwaargewichten in de integrale zorg. Denk bijvoorbeeld aan de afdeling Health Economics van de Universiteit van Oslo en de universiteit van Kent die gespecialiseerd is in meten en onderzoeksmethoden. Vanuit ons nemen onder andere Monique Spierenburg vanuit Lokaal Organiseren deel en Mirella Minkman vanuit haar leerstoel "Innovatie van Organisatie en Bestuur van Langdurende Integrale Zorg" aan de TIAS/Universiteit van Tilburg.’

In 1 keer goed

Hoe internationaal ook, ons onderzoek vond natuurlijk dicht bij huis plaats. Het analyseproces in SUSTAIN gebeurt door gegevens te verzamelen en interviews af te nemen bij verschillende betrokkenen, waaronder zorgverleners, ouderen, beleidsmakers en managers. Zonneveld: ‘Wij hebben een ervaringsproject In 1 keer goed in de regio rond Arnhem gevolgd, waarbij we hebben gekeken naar een interventie rond Eerstelijnsverblijf.’

Holistische blik

Hij vervolgt: ‘In een crisissituatie thuis of op de eerste hulp kan een arts een specialist ouderengeneeskunde inzetten. Deze heeft niet alleen een medische blik, maar kijkt ook naar andere zaken zoals de aanwezigheid van familie, vrienden en de wijze waarop iemand meedoet in de maatschappij. Deze bredere, holistische blik kan crisisopvang en onnodige verplaatsingen voorkomen. Ook dit laatste is belangrijk, want zoals je een oude boom beter niet onnodig kunt verplaatsen, geldt dit voor oudere, kwetsbare mensen ook.’

2018 spannend jaar

De resultaten van de initiatieven gaan vertaald worden in eindproducten, een spannende en ook heel nuttige fase die in 2018 aanbreekt. Het project heeft namelijk een looptijd van 4 jaar en eindigt begin 2019. Zo gaat het projectteam aan de slag met een roadmap, een praktische vertaling van alle onderzoeksbevindingen. De roadmap richt zich op beslissers om integrale zorg goed vorm te kunnen geven in de eigen omgeving.

Roadmap als kookboek

Zonneveld: ‘Als je integrale zorg ziet als een soep en de roadmap als een kookboek, zijn er bijvoorbeeld standaard-ingrediënten die er altijd in moet zitten, zoals water. Maar er zijn ook heel veel variabele ingrediënten. Door deze roadmap kunnen beslissers straks de soep samenstellen die voor de eigen praktijkomgeving het beste werkt.’

Vele visies op integrale zorg

‘Als Vilans gaan we aan de slag met deze roadmap, maar er gebeurt nog zoveel meer. Er zullen wetenschappelijke papers verschijnen, flyers, posters en er zullen congressen worden georganiseerd. Zo gaat er bijvoorbeeld een congres plaatvinden in Brussel. Immers, in SUSTAIN komen vele visies samen, niet alleen de wetenschappelijke, maar ook de politieke en managements-invalshoek.’

Internationale conferentie

Van 23 t/m 25 mei 2018 presenteert Nick het project SUSTAIN op de internationale conferentie ‘Value for People and Populations: Investing in Integrated Care’, die wij organiseren samen met het RIVM en International Foundation of Integrated Care (IFIC). Onderzoekers, clinici en managers van over de hele wereld wisselen hier kennis uit over geïntegreerde zorg en ondersteuning.

Innovatie en Onderzoek

Wij zetten in op Innovatie en Onderzoek. Dat kunnen nieuwe producten of technologische toepassingen zijn, of simpelweg een nieuwe manier van kijken en/of onderzoeken. Samen met praktijk en wetenschap vertalen we signalen uit het veld naar vernieuwende oplossingen.

Meer informatie over integrale zorg

Meer informatie? Neem contact op met:

NickSenior onderzoeker
Nick
Zonneveld
Senior onderzoeker n.zonneveld@vilans.nl 06 15 14 90 45
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl