Succesvolle transmurale ouderenzorg begint bij samenwerking

Het opzetten van vraagt om een aanpak op maat. Goede samenwerking levert hierbij veel op waaronder betere zorg voor de cliënt en meer efficiëntie. Bij transmurale ouderenzorg leveren zorgprofessionals uit de eerste en tweede lijn en van verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg samen zorg op maat. Bijvoorbeeld als een kwetsbare oudere naar het ziekenhuis moet.

10-03-2015

Zorg moet beter en slimmer

Er zijn hoopvolle signalen dat hoe completer de aanpak van zorg is, hoe beter het kan werken voor kwetsbare ouderen. Zie ook het artikel 'Huisarts worstelt met kwetsbare ouderen'. Hoe zorgt u ervoor en stimuleert u dat de eerste lijn, de tweede lijn en zorginstellingen zo samenwerken dat de zorg beter en slimmer wordt georganiseerd? Wij bieden hierbij ondersteuning.

Transmurale ouderenzorg

Transmurale Ouderenzorg Zeeland

Momenteel vervult Corine van Maar de rol van projectleider binnen het Transmurale Ouderenzorg Zeeland (TOZ)-project. Dit project wordt uitgevoerd in de regio Boven de Westerschelde en omvat onder andere de volgende interventies:

1. Screening op kwetsbaarheid in de huisartsenpraktijk.

2. Bij ziekenhuisopname zorgt de wijkverpleegkundige of POH voor een goede informatieoverdracht. Zij spreekt met de cliënt, diens naasten en zorgverleners (transferverpleegkundige).

3. In het ziekenhuis wordt een zorgplan opgesteld met de cliënt en diens naasten, waarbij rekening wordt gehouden met de thuissituatie.

4. Bij ziekenhuisontslag zorgt de transferverpleegkundige voor een goede informatieoverdracht naar de wijkverpleegkundige of POH.

5. Binnen 48 uur bezoekt de wijkverpleegkundige of POH de cliënt thuis, wordt de indicatie gesteld en start de uitvoering van het individueel zorgplan.

Meer weten

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl