SUSTAIN - 6 redenen waarom integrale zorg loont

Integrale zorg vraagt om een andere manier van organiseren om beter aan te kunnen sluiten op de vraag van de cliënt. Denk aan samenwerkingsverbanden die individuele organisaties overstijgen. Het is daarom belangrijk om de voordelen van integrale zorg te kennen. In dit artikel noemen we er 6. 

09-04-2019

De 6 redenen komen uit de Engelstalige roadmap, een praktische vertaling van alle onderzoeksbevindingen en het eindproduct van het samenwerkingsproject SUSTAIN. Zij hielden zich bezig met de vraag hoe integrale zorg van thuiswonende ouderen in Europa verbeterd kon worden. Van 2015 tot 2019 hebben Europese partners hierin nauw samengewerkt. Vanuit Nederland was Vilans betrokken bij het onderzoek, naast VuMC en het RIVM. 

Download de roadmap

6 redenen waarom integrale zorg belangrijk is

Integrale zorg: 

  1. Richt zich op preventie en zelfzorg. Zorgprofessionals vergeten snel dat 80% van de zorg om zelfzorg gaat. Slechts 20% van die zorg wordt door professionals gegeven. Zelfzorg maakt dus een groot deel uit van de beleving van de cliënt. Focus op zelfzorg en preventie is dus cruciaal. Integrale zorg zorgt hiervoor, omdat dit het perspectief van de cliënt als uitgangspunt neemt.
  2. Verbetert de zorgervaring. Onderzoeksresultaten bewijzen een verbeterde kwaliteit van zorg, een grotere cliënttevredenheid met de geboden ondersteuning en een betere toegang tot zorg. 
  3. Zorgt voor een gezondere bevolking. Integrale zorg levert grote voordelen op wanneer deze zich richt op cliënten voor wie de zorg momenteel nog niet goed gecoördineerd wordt. Niet alleen kwetsbare oudere mensen hebben er profijt van, maar ook kinderen en volwassenen met beperkingen, mensen met een verslaving en mensen met meerdere chronische ziekten of psychische problemen. Integrale zorg is ook belangrijk voor mensen die urgente zorg nodig hebben, zoals patiënten met kanker. Snelle en goed georganiseerde zorg kan dan significant de zorguitkomsten verbeteren. 
  4. Helpt de meest kwetsbaren. Kwetsbare mensen lijden het meest wanneer er een tekort is aan integrale coördinatie van diensten. Terwijl er juist een ethische noodzaak bestaat om diegenen te helpen die zorg het meest nodig hebben. Integrale zorg leidt tot gelijkwaardige toegang tot kwalitatieve zorg.
  5. Kan betere kwaliteit leveren voor hetzelfde geld. Ondanks dat het moeilijk is om te onderzoeken of integrale zorg inderdaad leidt tot ‘meer kwaliteit voor hetzelfde geld’, zijn er wel indicaties. Omdat integrale zorg een nieuw terrein is en zich nog ontwikkelt, belooft dit in de toekomst nog duidelijker te gaan worden. Het is aangetoond dat betere coördinatie geld kan besparen en dat de kwaliteit van zorg verbetert voor bepaalde cliënten. Dit komt voort uit het idee dat ontschotting en samenwerking in een goed gecoördineerd team leidt tot meer efficiënte zorg en ondersteuning. Het zorgt ervoor dat zorgprofessionals beter gebruik maken van bestaande hulpbronnen en dat mensen de juiste zorg ontvangen op de juiste plek en op het juiste moment. Bovendien voorkomt het dubbel geleverde diensten. Het meest kostenefficiënt lijken de initiatieven te zijn die betrouwbare informatie gebruiken, om die cliënten te identificeren met het meeste risico op achteruitgang. 
  6. Leidt tot gemotiveerde en tevreden zorgmedewerkers. Door betere coördinatie, kan integrale zorg waardevolle tijd en ruimte vrijmaken voor medewerkers om te kijken waar hun talenten liggen en hoe ze hun oefenterrein en vaardigheden kunnen vergroten. Dit leidt niet alleen tot betere zorg, maar ook tot grotere voordelen voor medewerkers. Bovendien kan een eventueel gebrek aan expertise op deze manier beter worden gesignaleerd. 

    De uitgebreide versie van deze 6 redenen vindt u in boek 5 ‘Hulpmiddelen’ van de roadmap.

Over SUSTAIN

In dit Europese samenwerkingsproject hebben onderzoekers, beleidsmedewerkers en andere partners uit acht Europese landen verschillende verbeterprojecten geanalyseerd voor thuiswonende oudere mensen. De Roadmap is hun eindproduct en stelt beleidsmensen en bestuurders in staat om integrale zorg op te zetten en te verbeteren in de omgeving van de eigen organisatie. 

Het SUSTAIN-project is gefinancierd door Horizon 2020 - het programma voor onderzoek en innovatie (2014-2020).  

Lees meer over SUSTAIN

Meer informatie? Neem contact op met:

NickSenior onderzoeker
Nick
Zonneveld
Senior onderzoeker n.zonneveld@vilans.nl 06 15 14 90 45
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl