Technische zorginnovaties moeten nu gaan landen

De grootscheepse introductie van eHealth zweeft al een paar jaar boven de markt, terwijl het van een echte implementatie maar niet wil komen. In een interview in het Financieele Dagblad gaat oud-Vilansbestuurder Annelies Versteegden in op de kwestie. ‘De industrie is er klaar voor, nu moeten de innovaties gaan landen in de samenleving.’

16-04-2018

Door Hugo Schrameyer

Klaar voor implementatie technologie

Waarom is het van echte grootschalige implementatie van technologische innovaties in de zorg nog niet gekomen? Annelies Versteegden antwoordt: ‘Wat ons nu echt te doen staat, is om die technologie toe te passen. De industrie is er klaar voor, nu moeten de innovaties gaan landen in de samenleving.’

Sensoren

Volgens Versteegden zijn er mooie ontwikkelingen op komst. ‘Ook buiten de muren van de instelling zijn al mooie initiatieven. Ik benoem een pilotproject in Breda. Duizend alleenstaande inwoners worden in hun woonomgeving toegerust met sensoren die gedrag op afstand kunnen meten. Op die manier kan bijvoorbeeld geregistreerd worden dat de persoon in kwestie eigenlijk onvoldoende in de keuken komt.

Dat kan een signaal zijn dat een kritische grens wordt overschreden, want ook ouderen moeten immers eten. Of er kan gemeten worden dat een persoon erg lang in bed blijft liggen. Zou er dan wat aan de hand zijn? Zulke toepassingen zijn ook voor mantelzorgers vaak een enorme opluchting. Dan weet je zeker dat er een signaal uit gaat, mocht er onverhoopt iets mis zijn.’

Sociale innovaties

Naast puur technologische ontwikkelingen, gaat Versteegden ook in op sociale innovaties. ‘Vroeger was het systeem het uitgangspunt. Als een oudere vroeger in een bejaardentehuis terecht kwam, werd vooral gekeken hoe die zich kon aanpassen aan dat systeem. Nu wordt vooral gekeken naar de kwaliteiten van de individuele mens. Welke behoefte heeft de oudere, wat kan hij nog zelf en hoe kan de omgeving daarop inspelen?’

Zorgdienstverlening verbeteren met Zorgpact

Als mooie recente stap noemt Versteegden het Zorgpact, waarbij tal van stakeholders uit onderwijs, zorg- en welzijnsinstellingen zijn betrokken. Een betere samenwerking tussen verschillende partijen moet leiden tot het verbeteren van de zorgdienstverlening. ‘Wat je sterk ziet, is dat betrokkenen worden gestimuleerd om over de grenzen van hun eigen domein heen te kijken.’

Jongeren in zorginstellingen

‘Woningcorporaties, gemeenten, maar ook onderwijs en het bedrijfsleven worden uitgedaagd om met nieuwe oplossingen te komen. Er zijn al tal van prachtige voorbeelden gerealiseerd. Zo zijn er op verschillende plekken in het land projecten gerealiseerd waarbij jongeren in zorginstellingen wonen. Jongeren krijgen goedkoop onderdak, ouderen blijven bij de samenleving betrokken.’

Lees het complete interview met Annelies Versteegden.

Meer informatie over eHealth

Meer informatie? Neem contact op met:

MirellaVoorzitter raad van bestuur
Mirella
Minkman
Voorzitter raad van bestuur m.minkman@vilans.nl 030 7892300
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl