Nick Zonneveld

Nick Zonneveld

Terugblik - Een nieuwe generatie ouderen(zorg)

'We staan voor een uitdaging om voor ouderen door de bestaande kokers heen te breken.' Dat zei Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), op de vijfde editie van de jaarconferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)'. Het congres werd bezocht door 1.350 bezoekers. Naast ruim 300 ouderen, waren verzorgenden, (wijk)verpleegkundigen, artsen, studenten, bestuurders, managers, onderzoekers en beleidsadviseurs aanwezig. Met een divers palet aan plenaire sprekers, gesprekstafels en inspiratiesessies.

10-12-2019

In zijn toespraak sprak Kim Putters over ‘ouderen nu en in de toekomst’. Senioren maken zich toenemend zorgen over de toekomst: Kan ik straks de zorg nog betalen? 'Samenredzaamheid en zorgzaamheid zijn belangrijker dan de mantra van zelfredzaamheid,' zo betoogde Putters. Sociaal contact blijft immers altijd nodig en levenspaden worden diverser. Hierom is het redeneren vanuit de mensen het belangrijkste. Als voorbeeld: 'Voor dagbesteding zijn kunstzinnige activiteiten soms veel belangrijker dan zorg.' 

Diversiteit onder ouderen

Waar eenzaamheid vooral aan oudere generaties wordt gelinkt, blijkt dat jongere generaties ook te maken hebben met eenzaamheid. 'Elke familie kan hiermee dus te maken krijgen.' In beleidsvorming dienen de uiteengezette verschillen, maar ook diversiteit onder ouderen, nadrukkelijker meegenomen te worden. 'Stevige landelijke kaders zijn nodig voor het bouwen van tussenvoorzieningen en het versterken van het eigen sociale netwerk rondom ouderen,' zo roept Putters op.

Probeer ouderen juist ook zelf te spreken.

Is regionale samenwerking de oplossingsrichting in Nederland? 'Bedenk het niet van achter de tekentafel. Sluit juist aan bij de vraag uit de regio, redeneer vanuit de oudere en probeer het heel dicht bij de mensen te houden. We moeten hierom oppassen om alleen systeemdebatten te voeren. Probeer ouderen juist ook zelf te spreken. Er zou bovendien meer gebruik gemaakt kunnen worden van cliëntondersteuning. We staan voor een uitdaging om beleidsvorming voor zorg en ondersteuning voor ouderen door de bestaande kokers te breken. Hierbij is iedereen aan zet, zowel de ouderen zelf, professionals en beleidsmakers,' zo sloot Putters af.

Kennis ophalen

Voortbouwend op onderzoek naar regionale verschillen over zorg en ondersteuning voor ouderen, gaat Vilans-bestuurder Mirella Minkman, hoogleraar organisatie en bestuur van langdurende integrale zorg aan de Tilburg University, in op de veelheid aan kennisprogramma’s. In de voordracht ‘Vele programma’s en vele perspectieven: overzicht en gezamenlijke synthese’ benoemt zij het belang van verbinding tussen kennis en praktijk. 'In Nederland doen we het goed met de vele programma’s om de zorg en ondersteuning voor ouderen te verbeteren. De samenhang is echter de uitdaging.' De zorg voor ouderen is immers een maatschappelijk vraagstuk en niet slechts een opgave voor het zorgdomein. Kennisbundeling is hierom van belang. Minkman roept op om in de vele programma’s de oudere zelf als uitgangspunt te blijven nemen en ouderen meer te betrekken. 'Om kennis verder te ontwikkelen is het ophalen van vragen uit de praktijk van belang.'

'Ouderen hebben ook een toekomst'

Pauline Meurs, hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, benadrukt in haar bijdrage dat ouderen ook een toekomst hebben. 'We kijken naar ouderen alsof we het zelf nooit worden.' In haar voordracht laat ze zich inspireren door teksten van Simone de Beauvoir, een Franse filosofe, schrijfster en feministe. Waar we als maatschappij veelal ouderen beschrijven door te vertellen wat zij vroeger hebben gedaan en hoe belangrijk zij vroeger zijn geweest, vergeten wij dat zij er nu zijn. 'Krampachtig vasthouden aan het verleden ontneemt je dat wat er nog komt.'

We kijken naar ouderen alsof we het zelf nooit worden.

Naast Putters, Minkman en Meurs was een divers palet aan plenaire sprekers, gesprekstafels en inspiratiesessies te beluisteren en te beleven.

Bekijk hier het videoverslag van de dag:

Lees het complete verslag

Meer informatie? Neem contact op met:

MirellaVoorzitter raad van bestuur
Mirella
Minkman
Voorzitter raad van bestuur m.minkman@vilans.nl 030 7892300
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl