Irme de Bonth

Irme de Bonth

Test: wat weet u van vrijheidsbeperking?

Wat weet u over vrijheidsbeperkende maatregelen? Bent u goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen? Test uw kennis in de quiz vrijheidsbeperking. Beantwoord 10 vragen en leer van de antwoorden.

20-11-2017

Wat weet u over de Wet zorg en dwang? Wat zijn de regels als het gaat om vrijheidsbeperking? Test uw kennis nu!

Doe de test

Het doorlopen van de test duurt ongeveer 15 minuten. Aan het eind kun je een leerzame samenvatting downloaden.

Meer informatie over vrijheidsbeperking

Meer informatie? Neem contact op met:

IrmeExpert
Irme
de Bonth
Expert i.debonth@vilans.nl 06 22 81 07 32
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl