Marjan Hurkmans

Marjan Hurkmans

5 tips om goede zorg te geven bij NAH

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en hun naasten noemen 4 thema’s die voor hen belangrijk zijn in de zorg. We vertaalden ze naar 5 tips.

17-11-2014

1. Houd rekening met onzichtbare problemen

Houd in gesprekken en tijdens een behandeling rekening met de onzichtbare problemen van mensen met NAH zoals minder energie, vertraagde informatieverwerking, prikkelgevoeligheid, wisselend functioneren en beperkt ziekte-inzicht.

2. Besteed aandacht aan de behoeften van de cliënt

Reserveer tijd om de cliënt en de naasten te leren kennen, naar hen te luisteren en vragen te stellen. Zorg ervoor dat zij zich vrij voelen om aan te geven wat ze nodig hebben.

3. Besteed aandacht aan de veranderde situatie

NAH heeft gevolgen voor de situatie in een gezin. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe rolverdeling, rouwverwerking en financiën.

4. Handel naar de behoeften van de cliënt

Werk vraaggericht, stel het belang van de cliënt centraal. Toets regelmatig bij cliënt en naasten of de geboden zorg de situatie verlicht en passend is.

5. Informeer over gevolgen

Bespreek de mogelijke gevolgen van het hersenletsel, ook de gevolgen die na langere tijd kunnen optreden. Geef schriftelijke informatie mee.

Meer weten?

Meer informatie? Neem contact op met:

MarjanSenior kennisnetwerker
Marjan
Hurkmans
Senior kennisnetwerker m.hurkmans@vilans.nl 06 22 81 06 85
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl