Jeroen Schumacher

Jeroen Schumacher

4 uitgangspunten voor succesvolle uitvoering zorgtransitie

De langdurende zorg is sterk aan het veranderen. Het ‘oude’ systeem is niet meer houdbaar en er wordt inmiddels fundamenteel anders gedacht over gezondheid en gezondheidszorg. Vernieuwend zorgen is nodig. Begrippen als positieve gezondheid en kwaliteit van leven staan hierbij centraal. Eigen verantwoordelijkheid en zelforganisatie van cliënten en zorgprofessionals, werken in en met netwerken, meer doen met minder middelen en de inzet van nieuwe technologie geven richting aan deze ontwikkeling.

28-08-2015

Er zijn 4 richtinggevende uitgangspunten in de zorgtransitie, die direct van invloed zijn op zorgmedewerkers en zorgorganisaties.

1. Het domein van zorg is ook van de burger

Zorg is niet meer alleen het domein van de zorgmedewerker en zorgorganisatie, maar ook het domein van de burger of cliënt in een netwerk van zorgprofessionals en familie, mantelzorgers en verwanten.

2. Eigen verantwoordelijkheid

Het karakter van de zorg verandert van zorgen voor naar zorgen dat. De klassieke top down-benadering schiet tekort. De zorg is van ons allemaal geworden en ontwikkelen doet u samen. Tegelijkertijd worden zorgmedewerkers meer dan voorheen verantwoordelijk gemaakt voor resultaat.

Uitgangspunten voor succesvolle uitvoering zorgtransitie

3. Het draait om de relatie tussen zorgmedewerker / burger / cliënt / netwerk

De zorgtransitie brengt onzekerheden en  veranderingen met zich mee, maar uiteindelijk komt alles samen in de relatie tussen de medewerker, cliënt en familie. Deze kan onder druk komen te staan en het is een uitdaging om hier een goed antwoord op te hebben.

4. Leren en ontwikkelen

De veranderingen vragen om andere competenties en vaardigheden. Onderhandelen, netwerken en creativiteit. Welke rol speelt technologie en wat betekent dit voor het leren op de werkvloer, zodat individueel en teamleren effectief worden?

Dat het anders wordt weten we inmiddels. Scherpe beelden en scenario’s hoe die nieuwe zorgtoekomst er uitziet, ontbreken echter nog. Nieuwe alternatieven moeten dus ontwikkeld worden. Zorgmedewerkers krijgen daarbij een centrale plaats, zij denken mee en geven actief vorm en inhoud aan de nieuwe zorgtoekomst.

Meer informatie? Neem contact op met:

JeroenExpert
Jeroen
Schumacher
Expert j.schumacher@vilans.nl 06 22 81 05 52
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl