Jan Willem Bloemen

Jan Willem Bloemen

Uitkomst onderzoek naar kennisvragen bij congres Zoek het uit!

Wat moet nu écht worden onderzocht in de ouderenzorg en de gehandicaptensector? Meer dan 1000 mensen uit de praktijk gaven daar antwoord op. Marjolein Herps, senior onderzoeker bij Vilans, presenteert de resultaten op het ‘Zoek het uit!’-congres op maandag 10 februari.

07-01-2020

Kennis benutten

Herps houdt zich bij Vilans bezig met het ophalen van kennisvragen. ‘Vaak worden promotieonderzoeken en andere onderzoeken niet vertaald naar praktische oplossingen voor de zorg. Dat is jammer. Om bestaande kennis beter te benutten en onderzoek en praktijk beter op elkaar te laten aansluiten, zijn we met een project gestart. In opdracht van het ministerie van VWS hebben we 1.805 kennisvragen in de langdurige zorg opgehaald.’

Vragen uit de zorgpraktijk analyseren

Herps geeft een voorbeeld van zo’n vraag: ‘In hoeverre en op welke manier kunnen ouderen met dementie nog dingen leren? Op dit moment analyseren, bundelen en filteren we alle vragen, samen met zorgprofessionals. Uiteindelijk willen we komen tot een onderzoeksagenda.’

Op de foto: links Marjolein Herps, rechts Karlijn Kwint. Bron: APA Foto

Bekijk het congresprogramma Zoek het uit!

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl