Marcel Klein

Marcel Klein

Uitkomsten KICK-klantevaluatie 2019

In het najaar van 2019 heeft het KICK-team een klantevaluatie gehouden onder de gebruikers van de KICK-protocollen. De klantevaluatie bestond uit een online vragenlijst met vragen die waren onderverdeeld in vier onderwerpen: achtergrondvragen, Vilans KICK-portaal, kwaliteit van dienstverlening en het contact tussen Vilans en u. 

25-03-2020

Alle ingevulde vragenlijsten zijn geanalyseerd en in dit artikel beschrijven we de uitkomsten en hoe we deze gaan verwerken. Per onderwerp volgt hieronder een korte beschrijving van de uitkomsten en wat het KICK-team gaat doen met deze uitkomsten. 

De afbeeldingen met grafieken zijn klikbaar. Klik erop om ze te vergroten!

Achtergrondvragen

De respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld, zijn met name werkzaam in de ouderenzorg of thuiszorg en werken daar als verpleegkundige of verzorgende. De helft van de respondenten is de eerste contactpersoon voor het KICK-team. Bijna de helft van de respondenten werkt langer dan twee jaar met de KICK-protocollen. 

Vilans KICK-portaal

We hebben de respondenten gevraagd om een cijfer te geven voor de verschillende onderdelen van het KICK-portaal, zoals de zoekfunctie, de gebruiksvriendelijkheid en de werking op de mobiele telefoon. Alle bevraagde onderdelen scoorden een voldoende maar op sommige onderdelen is nog ruimte voor verbetering. De begrijpelijkheid van het taalgebruik, het inloggen en de werking op de laptop/pc scoorde het hoogst. Bij het schrijven van alle protocollen proberen we zo begrijpelijk mogelijk voor iedereen te schrijven en het is een mooi compliment dat dit ook zo ervaren wordt. Ruimte voor verbetering is er bij de zoekfunctie en de filterfunctie van het portaal. Ook de werking op de mobiele telefoon en het toevoegen van eigen documenten biedt ruimte voor verbetering. De zoekfunctie in zijn algemeenheid is ook vaak genoemd als antwoord op de vraag wat er verbeterd kan worden aan het KICK-portaal. Daarnaast zijn ook de zoektermen vaak als verbeterpunt genoemd. 

Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe persoonlijke KICK-assistent – lees dit artikel hierover nog eens terug. Met de nieuwe KICK-assistent is het mogelijk om persoonlijke favorieten toe te voegen. Ook is er geen onderscheid meer tussen de lange en korte werkinstructies. Daarnaast staat er nog duidelijker aangegeven wanneer een document een werkinstructie is en wanneer het achtergrondinformatie betreft. Onze verwachting is dat door het gebruik van de nieuwe assistent het zoeken wordt vergemakkelijkt. 

Contact tussen Vilans en u 

De diverse contactmogelijkheden met het KICK-team werden met mooie voldoendes gewaardeerd door de respondenten. Ook de door de verschillende KICK-teamleden georganiseerde regiobijeenkomsten werden als positief beoordeeld. 

Kwaliteit van dienstverlening

De diverse kanalen die Vilans gebruikt om te informeren werden positief beoordeeld. Ook werd aangegeven dat de KICK-medewerkers goed bereikbaar zijn en gestelde vragen goed en snel worden beantwoord. Echter, niet alle respondenten vonden de feedbackfunctie en de route van de feedback duidelijk genoeg. Voor de volledigheid: in dit filmpje wordt uitgelegd wat er gebeurt als je feedback geeft op een protocol.
  
In de nieuwe KICK-assistent die ontwikkeld wordt is er ook de mogelijkheid om feedback te geven. Deze feedback is voor iedereen zichtbaar en er kan ook door andere gebruikers op gereageerd worden. De feedback die bij de KICK-assistent wordt gegeven, komt meteen bij het KICK-team binnen en de reactie van het KICK-team hierop wordt bij het betreffende document geplaatst en is voor iedereen zichtbaar.  

Tot slot werd door de respondenten aangegeven dat ze beter geïnformeerd zouden willen worden waarbij de voorkeur naar e-mail uit gaat. Dit kan, doordat het voor iedereen mogelijk is om in te schrijven op de maandelijkse nieuwsbrief. Dat kan via deze link.

Meer informatie? Neem contact op met:

LiaAdviseur
Lia
Davelaar
Adviseur l.davelaar@vilans.nl 06 15 14 90 44
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl