Verbetertraject Waardigheid en trots op locatie boekt resultaat

In de pilot van Waardigheid en trots op locatie kreeg St. Jozefklooster eind 2018 ondersteuning door een primair procescoach. Zorgorganisatie De Waalboog is enthousiast over het begeleidingstraject voor een van haar locaties.

21-10-2019

Verbeterde kwaliteit

Locatiemanager Elina Eker, coach Nina Roddenhof en kwaliteitsfunctionaris Karen van Kordelaar zijn blij met de resultaten. Er is veel vooruitgang geboekt op de punten die bijdragen aan persoonsgerichte zorg. Ook op onderdelen die bijdragen aan kwaliteit en veiligheid is een flinke verbetering zichtbaar. En St. Jozefklooster voldoet nu volledig aan de normen voor de personeelssamenstelling. ‘We hebben onder andere op wonen en welzijn nog wel wat te doen, maar van deze cijfers worden we blij’, aldus Eker.

Grotere zorgbehoefte

St. Jozefklooster is een klein woonzorgcentrum. Er wonen 53 ouderen, waaronder een groep paters en broeders. Daarnaast zijn er 5 appartementen voor tijdelijk verblijf. De afgelopen jaren is de zorgbehoefte van de bewoners toegenomen. Nieuwe bewoners kunnen er alleen komen wonen met een Wlz-indicatie. De locatie en haar medewerkers hadden moeite zich aan te passen aan de gewijzigde situatie.

Begeleidingstraject Waardigheid en trots op locatie

Dat de toegenomen zorgzwaarte de medewerkers voor problemen stelde, bleek ook uit een verdiepende meting met het kwaliteitsmeetinstrument Zicht op Kwaliteit. Op diverse thema’s waren verbeteringen noodzakelijk. Elina Eker en Karen van Kordelaar grepen de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen vanuit Waardigheid en trots met beide handen aan. ‘Zo’n kans laat je niet liggen’, zegt Eker. In januari ging coach Nina Roddenhof van Waardigheid en trots op locatie aan de slag.

Leuker werk

Verpleegkundige Monique Verbiesen heeft de verbeteringen op de werkvloer vorm zien krijgen. Ze noemt als voorbeeld de splitsing van het team. In de oude situatie werkten medewerkers door het hele huis. Nu zijn er 2 teams: 1 voor de voorzijde en 1 voor de achterzijde. ‘Dat geeft veel rust. De bewoners kennen ons en wij kennen onze bewoners beter. Daardoor kunnen wij beter aansluiten bij wie de bewoners zijn en wat ze willen. We merken dat de bewoners dat op prijs stellen en het maakt het werk voor ons ook een stuk leuker.’

Een ander voorbeeld gaat over een meneer die naar de activiteiten ging. ‘Dat was zo afgesproken met de familie in het zorgleefplan. Maar die meneer had het daar helemaal niet naar zijn zin, bleek uit een gesprek dat de EVV’er met hem had. In samenspraak met de familie hebben we dat veranderd. Nu heeft hij af en toe een-op-een activiteiten.’

Veiligheid medicatie

Toen coach Roddenhof zich meldde bij St. Jozefklooster, hadden de locatiemanager en de kwaliteitsfunctionaris al een eerste verbeteringsplan gemaakt. Samen werkten zij dit plan verder uit. Een belangrijk aandachtspunt vanaf het begin was de veiligheid, zeker rondom de medicatie. ‘Daar mankeerde veel aan’, vertelt Roddenhof. ‘Er waren geen duidelijke protocollen en de registratie gebeurde op papier, en vaak onvolledig. De samenwerking met de apotheker was onvoldoende.’ Inmiddels zijn flinke slagen gemaakt. De registratie van de medicatie is gedigitaliseerd en er is samenwerking gezocht met een apotheker. De medewerkers hebben nu beter overzicht.

‘Door samen antwoorden te zoeken verbeteren we de kwaliteit.’

Confronterende kwaliteitssessies

De kwaliteitssessies zijn een belangrijk onderdeel van het verbetertraject, vertelt Roddenhof. ‘In de sessies komen onderwerpen aan bod die uit de metingen als urgent naar boven zijn gekomen. We informeren medewerkers, bespreken casussen en laten medewerkers met elkaar in discussie gaan en ervaringen delen.’

De sessies waren in het begin wel wat onwennig. Het was voor medewerkers soms confronterend om te horen wat er niet goed ging. Maar al snel deden alle medewerkers actief mee, omdat ze inzagen dat er verbetering op komst was. Van Kordelaar. ‘In de sessies konden we met elkaar praten over goede zorg en hoe je die kunt leveren.’

Vervelende vragen door coach Waardigheid en trots op locatie

Nina Roddenhof was bij de kwaliteitssessies als externe coach vaak degene die ‘vervelende vragen’ stelde om medewerkers aan het denken te zetten. ‘Door samen antwoorden te zoeken verbeteren we de kwaliteit. Het is mooi om te zien dat medewerkers nu ook zonder de sessie met elkaar in gesprek gaan om hun ideeën en gedrag te toetsen.’

Kwaliteit niet af na begeleidingstraject

Het begeleidingstraject van Waardigheid en trots loopt tot en met december 2019. De komende periode zetten Nina Roddenhof, Elina Eker en de teams zich in om de kwaliteit nog verder te verbeteren en te borgen. ‘Je bent nooit klaar met werken aan kwaliteit’, zegt Roddenhof. ‘Het is een continu proces. Er komen nieuwe bewoners, nieuwe collega’s. In ieder team is nu een verpleegkundige die de rol van coach kan overnemen. De EVV’ers zijn beter toegerust om hun werk goed te doen en de kwaliteitsstandaard te handhaven. Verder is het werkoverleg veranderd. Kwaliteit staat elke keer op de agenda en bij ieder overleg wordt een casus besproken. Ik ben trots op dit traject. We hebben het echt met zijn allen gedaan.’

Bron: Waardigheid en trots, auteur: Jos Leijen

Meer informatie over Waardigheid en trots op locatie

Meer informatie? Neem contact op met:

AnnekeDirecteur Waardigheid en trots
Anneke
Augustinus
Directeur Waardigheid en trots a.augustinus@vilans.nl 06 21 31 18 06
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl