Vernieuwde toolkit helpt bij vormgeven LHBTI-beleid

Persoonsgerichte zorg is afgestemd op de wensen van de cliënt. Dat geldt ook voor lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse (LHBTI) cliënten. Veel zorg- en welzijnsorganisaties en hun medewerkers zijn zich echter niet of onvoldoende bewust van de aanwezigheid van deze groep cliënten, die zo’n 5 procent van de Nederlandse bevolking uitmaakt. Daarom is een herziene versie van de Roze 50+ Toolkit gratis te downloaden voor iedereen.

02-09-2019

De vernieuwde toolkit bevat informatie en suggesties om op verschillende manieren (meer) aandacht te besteden aan seksuele (gender)diversiteit in zorg- en welzijnsorganisaties. Het betreft mogelijkheden om de aandacht voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuele, transgender en intersekse (LHBTI) personen te agenderen, te versterken, te implementeren en te borgen. De nadruk ligt daarbij vooral op LHBTI (‘roze’) ouderen die zorg of ondersteuning ontvangen in een verpleeghuis of woonzorgcentrum, door een welzijnsorganisatie of thuis.

Download de toolkit

De toolkit is samengesteld in opdracht van Roze 50+ door Herman Boers, namens Vilans. Roze 50+ is een samenwerkingsverband van ANBO en COC Nederland om de sociale acceptatie en inclusie van LHBTI-ouderen te vergroten.

'Problemen onvoldoende gezien'

Samensteller van de toolkit, Herman Boers zegt: ‘Veel organisaties stellen dat zij geen onderscheid willen maken of dat iedereen welkom is. Door geen onderscheid te (willen) maken worden echter de specifieke wensen, vragen, behoeften of problemen van individuele bewoners of cliënten - in dit geval LHBTI+’s - niet of onvoldoende gezien, herkend en erkend. Aan de elementen van persoonsgerichte zorg zoals in het Kwaliteitskader omschreven, wordt dan onvoldoende recht gedaan voor deze groep cliënten.’

Activiteiten en praktijkvoorbeelden

De toolkit bevat verwijzingen naar informatiebronnen, literatuur en goede praktijkvoorbeelden. Ook beschrijft de toolkit activiteiten om in te zetten voor of met groepen bewoners/cliënten en hun netwerk en voor medewerkers of vrijwilligers. Dat kan variëren van allerlei vormen van amusement tot deskundigheidsbevordering.

Meer informatie? Neem contact op met:

HenryExpert
Henry
Mostert
Expert h.mostert@vilans.nl 06 22 80 99 90
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl