Sabine Timmer

Sabine Timmer

Vernieuwend zorgplan succesvol ingevoerd bij Zuidwester

Het omgaan en werken met zorgplannen eenvoudiger, minder tijdrovend, cliëntgerichter en vooral ook waardevoller maken. Met dat doel voor ogen startte zorgorganisatie Zuidwester voor mensen met een verstandelijke beperking samen met ons eind 2014 het traject voor de ontwikkeling en implementatie van ‘Mijn Plan’. Na drie-en-een-half jaar verkennen, uitproberen en ontwikkelen, werken alle medewerkers en cliënten van Zuidwester nu succesvol met het nieuwe ondersteuningsplan. 

16-03-2018

‘De werkwijze die we voor 2014 hadden, belemmerde ons eigenlijk meer in onze dagelijkse uitvoering dan dat we er baat bij hadden.’ Aan het woord is Yvonne Schuppers, beleidsadviseur kwaliteit bij Zuidwester en voormalig projectleider van ‘Mijn Plan’. ‘Technisch gezien werkte het oude zorgplan prima. Het hield alles bij wat wettelijk vereist is en was onderdeel van het Elektronisch Cliënten Dossier (ecd). Maar het was allemaal heel systemisch ingestoken, waardoor het eerder als een verplichting voelde dan een behulpzaam instrument . Ook voor cliënten werkte  de oude methodiek belemmerend. De oude zorgplannen bevatten vooral opsommingen van wat een cliënt allemaal mankeert, ze konden een jaar lang niet worden aangepast en waren voor veel cliënten en verwanten onbegrijpelijk. Voor hen was het daarom niet prettig om er mee te werken want wie vindt het nou leuk om enkel met ellende uit het verleden of informatie die een ander over jouw schrijft geconfronteerd te worden.’

Wat willen medewerkers van een nieuw ondersteuningsplan?

De vraag van hoe moet het dan wel moest, was het beginpunt van de reis met Vilans. ‘Een kernteam van begeleiders die dagelijks met zorgplannen werken is onder leiding van Vilansers Sabine Timmer, Marjolein Herps en Janneke Haan aan de slag gegaan om in co creatie  tot een nieuwe werkwijze en format van een zorgplan te komen. Heel belangrijk was hierbij om boven water te krijgen wat medewerkers en cliënten wensen bij zo’n nieuw ondersteuningsplan. Zo hebben we onderzocht hoe medewerkers en cliënten met elkaar in gesprek zijn, of wanneer praten lastig is wat dan manieren zijn om iemands wensen en behoeftes in kaart te brengen. Maar ook wat een handige manier is om afspraken vast te leggen, waar het ecd juist wel of niet bij kan helpen. Gedurende dit hele traject organiseerde het kernteam allerlei bijeenkomsten door heel het bedrijf heen. Betrokkenheid van zoveel mogelijk verschillende medewerkers is ontzettend belangrijk zowel behandelaren als managers, ICT en de cliëntenraad en vele anderen stonden het kernteam met raad en daad bij. Hierbij kwam een hele mooie energie los. Iedereen kreeg het vertrouwen om zich uit te spreken en mee te denken. Zo hebben we ook heel veel mooie voorbeelden en praktische tips opgehaald van collega’s en deze kunnen delen met anderen. Dan zie je pas hoeveel kennis en passie er in je eigen organisatie aanwezig is. Op allerlei mogelijke manieren zijn de ideeën en suggesties opgehaald en verspreid.’

Dromen en wensen van cliënten

Uit deze bron van informatie is het nieuwe ondersteuningsplan Mijn Plan ontstaan. Een belangrijk nieuw onderdeel van Mijn Plan is de mogelijkheid voor cliënten om op te nemen wat hun dromen en wensen zijn. ‘Bijvoorbeeld dat men een keer per week graag naar het zwembad wil of ooit eens met een luchtballon mee wil. Niet alle wensen kunnen zonder enig voorbehoud uitkomen, maar het gesprek over wat wél kan en welke rol naasten en vrijwilligers hierbij kunnen spelen was voor ons heel nuttig. Mooie bijvangst was ook dat deze gesprekken heel goed waren voor de relatie tussen cliënt en medewerker. Heel veel kou ging uit de lucht nu heel helder was vastgelegd wat een cliënt wél wil en wat hij niet wil en wat er binnen de context van Zuidwester wel of niet mogelijk is. Het hele traject ging niet alleen over de  wijzigingen in  het ecd , maar over een complete nieuwe manier van werken. Een kanteling. Nu krijg je uit het ondersteuningsplan een goed beeld van wie iemand echt is. Dat werkt heel fijn voor zowel cliënt als medewerker.'

Lees meer

Meer informatie? Neem contact op met:

SabineSecretaris raad van bestuur
Sabine
Timmer
Secretaris raad van bestuur s.timmer@vilans.nl 06 22 81 04 14
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl