Vervolg interviewreeks governance tussen organisaties

In 8 weken verschijnen er 8 interviews op onze website met personen die een duidelijk vernieuwende visie op governance tussen organisaties hebben. Wat kunnen we over dit thema leren van sectoren buiten de langdurende zorg?

21-09-2016

Michel van Schaik, directeur Gezondheidszorg Rabobank Nederland begint: .

Vervolg interviewreeks governance tussen organisaties

De volgende personen komen verder aan het woord:

De serie is een vervolg op de interviewreeks waarin bestuurders in de zorg in gingen op één van de 4 gebieden van governance: toezicht, verantwoording, sturing en inkoop.

Annemiek Stoopendaal, assistant professor Organizational Anthropology in Health Care aan Erasmus Universiteit Rotterdam, reflecteerde na de interviews op het thema . Welke veranderingen zien we? Wat zeggen bestuurders? Welke vragen zijn er?

Meer informatie? Neem contact op met:

MirellaVoorzitter raad van bestuur
Mirella
Minkman
Voorzitter raad van bestuur m.minkman@vilans.nl 030 7892300
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl