Elsbeth Zielman

Elsbeth Zielman

Vervolg schrapsessie - Leren én verbeteren tijdens verbetersessie

Minder regels, meer tijd voor zorg. Met dat doel kwamen - na de schrapsessie - afgevaardigden van 7 organisaties in de thuis- en verpleeghuiszorg afgelopen dinsdag bijeen. Tijdens deze verbetersessie deelden zij hun ervaringen met het terugdringen van administratieve lasten. En er volgen nog meer verbetersessies. Meld u hieronder aan en ga samen de regeldruk te lijf.

15-03-2019

De verbetersessie is een vervolg op de eerdere schrapsessies. Deze bijeenkomst stond in het teken van het uitwisselen van ervaringen in het verminderen van administratieve lasten. Dit om te inventariseren welke regels op landelijk niveau aangepakt moeten worden. Het is snappen, schrappen én verbeteren van regels en processen. Verschillende partijen die een rol spelen in administratieve lastendruk waren dan ook aanwezig en zetten gezamenlijk de schouders onder deze uitdaging.

Regeldruk van buitenaf

Er zijn regels die vanuit de overheid of bijvoorbeeld het zorgkantoor worden opgelegd en voor extra (ervaren) regeldruk zorgen. Vooral wanneer niet bekend is waarom een bepaalde registratie überhaupt gedaan moet worden. Vier regels en processen kregen op deze terugkomdag extra aandacht: HACCP (hygiënecode), incidenten melden, risicosignalering en de-implementatie van onnodige registraties. Er zijn daarnaast registraties en lijstjes ontstaan binnen de organisatie zelf, blijkt uit de schrapsessies. ‘Draagkracht creëren in alle lagen van de organisatie is een voorwaarde om deze registraties aan te pakken,’ vertelt een van de deelnemers.

Draagkracht in alle lagen van de organisatie is een voorwaarde om de regeldruk aan te pakken.

Regels schrappen en dan?

Het afschaffen of de-implementeren van registraties is nog niet zo makkelijk in de praktijk, blijkt uit de hierboven genoemde verbetersessie. Een verpleegkundige vertelt: ‘Het afschaffen van regels zorgt soms juist voor onrust en verwarring. Als de handtekening onder het zorgplan niet meer nodig is, roept dit vragen op. Wat moeten we dan wél doen? En hoe?’ Er is behoefte aan duidelijke communicatie en afspraken tussen alle betrokken partijen wanneer een regel wordt afgeschaft.

Als de handtekening onder het zorgplan niet meer nodig is, hoe werkt dat dan precies?

Leren en verbeteren

Zorgprofessionals en beleidsadviseurs voerden verhelderende gesprekken over verschillende regsitraties en hoe deze ervaren worden. De boodschap van de dag: vraag je steeds af waarom je een bepaalde registratie doet en of dit leidt tot leren en verbeteren. Een lijstje is een hulpmiddel, geen doel op zich. Heb als zorgprofessional vertrouwen in je eigen kunnen en ken je cliënt. Daar is geen lijstje voor nodig! En bij twijfel over hoe een regel moet worden toegepast, kun je bijvoorbeeld bij de inspectie terecht. ‘De deur staat open’, geven ze daar aan.

Aanmelden schrap- en verbetersessies

Wilt u als zorgorganisatie ook werken aan meer tijd voor zorg en minder regels? Meld u dan aan voor een schrap- en verbetersessie via www.vilans.nl/schrapsessieregeldruk. Of wilt u als branche- of ketenorganisatie in gesprek met zorgprofessionals over het terugdringen van de regeldruk? Stuur dan een mail naar minderregeldruk@vilans.nl.

(Ont)regel de langdurige zorg

De schrap- en verbetersessies worden georganiseerd door ActiZ, CNV, FNV, FBZ, NU’91 en Zorgthuisnl, in samenwerking met het ministerie van VWS en Vilans. De schrapsessies worden georganiseerd vanuit de cao-afspraken tussen sociale partners en dragen bij aan het programma (Ont)regel de langdurige zorg.

Lees meer over schrapsessies

Meer informatie? Neem contact op met:

ElsbethAdviseur
Elsbeth
Zielman
Adviseur e.zielman@vilans.nl 06 41 23 04 78
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl