Vilans in Kenniscoalitie Zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen

Vertegenwoordigers van het ministerie van VWS, ZonMw, VGN, de Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperking en Vilans hebben 18 januari gezamenlijk het initiatief genomen tot het ontwikkelen van een Kenniscoalitie gericht op de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. Het doel hiervan is verbeterde afstemming en samenwerking rond de kennisagenda, kennisverwerving en kennisdeling in de sector.

10-03-2021

Het verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking vraagt de komende jaren om meer inzicht en praktisch toepasbare kennis. Dat klinkt eenvoudig, maar is een complexe en grote uitdaging. Bestuursvoorzitter Mirella Minkman van Vilans zegt hierover: ‘Natuurlijk is het goed dat meerdere partijen ieder hun rol oppakken om kennis die nodig is in de gehandicaptensector te ontwikkelen en ontsluiten. Maar we kunnen veel meer bereiken als we de afstemming, synergie en efficiëntie van de kenniscyclus verbeteren.'

We kunnen veel meer bereiken als we de afstemming, synergie en efficiëntie van de kenniscyclus verbeteren.

'Dat is zeker ook van belang in de gehandicaptenzorg, waar de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen en er grote uitdagingen en vraagstukken op te lossen zijn. Daarom werken we graag met de Kenniscoalitie VG mee om te zorgen dat de zorg beter werkt voor cliënten en naasten.’

Opgaven

De betrokken organisaties hebben afgesproken om aan de hand van concrete opgaven uit te werken wat nodig is om de kennisprocessen te verbeteren en wie daarin het beste een rol kan vervullen. Er zijn drie opgaven benoemd om mee aan de slag te gaan in kleine stappen met concrete resultaten: 

  1. Opleiden en laten landen van ontwikkelde kennis.
  2. Ophalen en uitdiepen van kennisvragen.
  3. COVID-19: lessen en opgaven; kennisontwikkeling in crisistijd.

Voor iedere opgave wordt een werkgroep ingericht met vertegenwoordigers van de organisaties in de Kenniscoalitie VG. Daarnaast geeft de Kenniscoalitie VG zichzelf de opdracht om te zorgen voor synergie, sturing en samenhang tussen deze drie opgaven. De aanpak is bewust pragmatisch en slagvaardig. De samenwerkende partijen in de Kenniscoalitie VG realiseren zich dat er nog andere (sector)organisaties zijn die een rol hebben in de kennisprocessen. Deze organisaties worden niet uitgesloten; om daadwerkelijk voortgang te kunnen maken is ervoor gekozen om eerst met deze partijen concrete resultaten en daarmee de meerwaarde van samenwerking te laten zien.

Bekijk ook Kennislandschap voor de gehandicaptensector

Lees meer over Academische Werkplaatsen

Meer informatie? Neem contact op met:

MirellaVoorzitter raad van bestuur
Mirella
Minkman
Voorzitter raad van bestuur m.minkman@vilans.nl 030 7892300
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl