Wouter van den Elsen

Wouter van den Elsen

'Leeromgeving hygiënisch werken’ helpt zorglocaties coronaleed te voorkomen

Krantenkoppen zoals ‘150 doden door corona in gehandicaptenzorg’ (NOS) of ‘Zeven doden in verzorgingshuis Leerdam’ (RTV Utrecht) domineren het nieuws. Door hygiënisch te werken kunt u besmettingen voorkomen in uw locatie in de ouderen- of gehandicaptenzorg. De nieuwe online leeromgeving op leeromgevinghygienischwerken.nl is daarbij een handig instrument. Want goed verzorgen = schoon verzorgen!

03-11-2020

Meld u aan voor de leeromgeving

Coronabesmettingen in verpleeghuislocaties en gehandicaptenzorglocaties kunnen in tijden van corona een kwestie van leven en dood zijn. Maar ook andere uitbraken zoals die van het norovirus zijn zeer gevaarlijk voor de cliëntveiligheid. Door goede handhygiëne en andere maatregelen ten aanzien van basishygiëne, zijn dergelijke uitbraken te voorkomen of te beperken. Daarom mag het belang van hygiënisch werken in de langdurige zorg niet onderschat worden. 

Politieagent

Juist met die reden hebben meer dan duizend verschillende zorgteams zich al aangemeld voor de vernieuwde de leeromgeving hygiënisch werken. ‘Het invoeren van hygiënisch werken vraagt heel veel van zorgteams’, zegt Vilans-adviseur Jeroen Havers. Hij is verantwoordelijk voor de nieuwe leeromgeving. ‘Het gaat om beleid dat een zorgteam helemaal tot in de haarvaten moet kennen en acties die een automatisme moeten worden. Het kan niet zo zijn dat één teamlid verantwoordelijk is voor hygiënisch werken op de zorgafdeling en als politieagent moet optreden voor zijn of haar collega’s.’

Hygiënisch werken is een verantwoordelijkheid voor iedereen. Hiervan moet ook de beleids- en managementafdeling doordrongen zijn.

Ervaring

Simone Krooshof is deskundige Infectiepreventie en Steriele Medische Hulpmiddelen. Zij zegt over werken in de nieuwe leeromgeving: ‘Belangrijk bij de implementatie van hygiënisch werken in een organisatie is om er een gezamenlijke verantwoordelijkheid van te maken. Iedereen binnen een organisatie heeft daar in een rol. Door het volgen van de opdrachten binnen de leeromgeving met je team wordt die gezamenlijke verantwoordelijkheid goed gerealiseerd.’ 

Thema’s hygiëne

‘De leeromgeving is wat wij noemen een ‘blended learning-traject’, vervolgt Havers. Dat is iets heel anders dan een ‘e-learning’. Het doel van dit online traject is om een duurzame gedragsverandering tot stand te brengen. Door als team de opdrachten te doorlopen in de leeromgeving, zorg je ervoor dat iedereen scherp blijft op schoon werken. Na een introductiesessie zijn er vier thema’s in de leeromgeving:

  1. Handhygiëne
  2. Persoonlijke hygiëne en beschermingsmiddelen
  3. Hygiënische werkomgeving en
  4. Hygiëne en gedrag

‘Ieder onderdeel bevat acties, helpt je bij evaluaties en geeft je op een gevarieerde en heldere manier praktische informatie en tips. Na het doorlopen van de leeromgeving zijn de belangrijkste thema’s van hygiënisch werken aan de orde geweest en heb je samen met de teamleden bedacht hoe de infecties buiten de deur te houden.’

Meld u aan voor de leeromgeving

Ga naar de overzichtspagina over het coronavirus

Meer informatie? Neem contact op met:

JeroenSenior adviseur
Jeroen
Havers
Senior adviseur j.havers@vilans.nl 06 22 81 01 13
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl