Wat kunt u leren over agressie in de zorg?

Agressie in de zorg komt voor. Voor zorgprofessionals is het belangrijk dat zij weten hoe ze hiermee om moeten gaan. Omdat zorgprofessionals steeds meer zelf de verantwoordelijkheid hebben voor hun eigen leerproces ontwikkelde Duidelijk over agressie een nieuw hulpmiddel, de Leerstand.

30-10-2016

Een voorbeeld van agressief, grensoverschrijdend gedrag dat altijd om actie vraagt is bijvoorbeeld een cliënt die u hard knijpt wanneer u hem onder de douche zet. Of een cliënt die u uitscheldt als u hem ‘s ochtends wekt. Heeft u als zorgmedewerker de juiste vaardigheden om goed met agressie om te gaan of om agressie te voorkomen?

Wat wilt u leren over agressie?

Duidelijk over agressie ontwikkelde De Leerstand, een handig zelfreflectie-instrument dat zorgprofessionals helpt bij het in kaart brengen van hun leerbehoefte over agressie. Zo komt u erachter of u als zorgmedewerker op de goede weg bent, wat u nog kunt leren en welke vaardigheden u kunt verbeteren.

Wat kunt u leren over agressie in de zorg?

Leeradvies op maat

De Leerstand gaat in op onderwerpen als:

  • stimuleren van gewenst gedrag
  • omgaan met emoties
  • handelen na een incident
  • beleidsmatige zaken rondom agressie

Na het invullen van een korte vragenlijst is het resultaat een leeradvies per onderdeel en materialen waarmee u direct aan de slag kunt. Denk hierbij aan een e-learning, een filmpje of een artikel.

Breed inzetbaar instrument over agressie

Het leerinstrument is op allerlei manieren te gebruiken. Voor zorgprofessionals om te ontdekken hoe goed ze al op weg zijn en wat er nog te leren valt, maar ook tijdens intervisiebijeenkomsten, trainingen, functioneringsgesprekken of als 360-graden-feedback. Ook in social agogische en zorgopleidingen is de Leerstand goed bruikbaar. Extra handig: de scores kunt u gemakkelijk opslaan als pdf om later weer in te zetten.

De Leerstand is ontwikkeld vanuit het raamwerk Agressieonderwijs, dat gemaakt is samen met professionals uit de (jeugd)zorg en het onderwijs en dat de volledige breedte van het thema agressie dekt. En daarmee doet de Leerstand dat dus ook. Lees meer over de Leerstand.

Actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’

De Leerstand is een onderdeel van de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ van sociale partners uit de zorg en jeugdzorg in het kader van actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’. Initiatiefnemers zijn Actiz, BTN, CNV Zorg & Welzijn, FBZ, FNV, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, NFU, NU’91, NVZ en VGN, met ondersteuning van het ministerie van VWS.

Meer informatie over agressie in de zorg

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl