Aaldert Mellema (CNV): 'We zijn zó doorgeslagen met registraties'

‘Mensen in de zorg moeten tijd hebben voor hun klanten, en niet verzuipen in administratieve rompslomp’, stelt Aaldert Mellema, cao-onderhandelaar bij CNV Zorg & Welzijn. 'Te vaak wordt er gedacht dat door allerlei zaken vast te leggen en te controleren de zorg goed georganiseerd is.'

29-11-2019

‘Het zit in de cultuur van deze sector om alles te willen weten. Gewoonte, willen verantwoorden en misschien ook angst om fouten te maken; het is een heel samenspel van oorzaken. Nu is het tijd dat we het echt anders gaan doen. Er moet meer ruimte komen voor professionals, zodat ze meer tijd krijgen voor hun cliënten.’

Vertrouwen op zorgprofessionals

‘Natuurlijk moeten belangrijke zaken, zoals medicatieverstrekking goed worden vastgelegd, maar in de zorg zijn wij zo doorgeslagen. We leggen bij wijze van spreken ook vast of er een pleister is geplakt, op welke plek en wat voor een soort. En wat er met de oude pleister is gebeurd. Daar moeten we vanaf. We moeten leren vertrouwen dat die pleister geplakt is en dat dat goed is gedaan. Alleen zo kun je de overmatige administratieve last terugdringen.’

We leggen bij wijze van spreken ook vast of er een pleister is geplakt.

Nut en noodzaak registraties

De belangrijkste meerwaarde van de georganiseerde schrapsessies door Vilans is volgens Mellema dat die het gesprek faciliteren tussen zorgverleners, managers en stafmedewerkers. Zij gaan met elkaar in gesprek over nut en noodzaak. ‘Als je van elkaar weet waarom je zaken wilt vastleggen, kun je samen ook tot een andere oplossing komen. Een efficiëntere of meer eenduidige oplossing. Of je kunt een registratie misschien wel afschaffen, omdat die op een andere manier te borgen is.’

Begrijpen wat het doel is 

‘Het is belangrijk om de bedoeling van het registeren helder te hebben. Nu is het te vaak zo dat mensen op de werkvloer niet begrijpen waarom ze bepaalde dingen 'moeten' doen. Als je begrijpt wat het doel is, kun je zelf veel beter afwegen of je iets wel of niet kan doen, of dat het anders kan. Dat gesprek tussen alle betrokken is dus essentieel om te kunnen veranderen.’

Mensen op de werkvloer begrijpen nu niet waarom ze bepaalde dingen 'moeten' doen.

Kan het minder?

Dat sommige zaken anders en efficiënter kunnen, staat voor Mellema vast. ‘We krijgen van onze leden heel veel signalen dat administratie zoveel tijd vraagt, terwijl dat lang niet altijd nodig is.’ Als voorbeeld noemt hij de risico-inventarisatie. ‘Stel: er staat een krukje in de weg in een woonkamer van een cliënt, waarover hij zou kunnen struikelen. Dan kun je dat natuurlijk vastleggen in een risico-inventarisatie en er een aanpak voor op papier zetten. Je kunt het ook gewoon oppakken en aan de kant zetten. Vertrouw er nu eens op dat professionals prima in staat zijn dit soort zaken te beoordelen en uit te voeren, zonder dat het allemaal moet worden vastgelegd.’

Meer werkplezier in de zorg

Wat moet tot slot de opbrengst van het programma (Ont)Regel de zorg volgens Mellema zijn? ‘Meer tijd voor de cliënt en daarmee meer werkplezier voor de professional. Zij zijn in de zorg gaan werken om iets voor een ander te betekenen, niet om stapels formulieren in te vullen. Ik ken voorbeelden van wijkverpleegkundigen die ’s avonds, in hun eigen tijd, de administratie zitten bij te werken, omdat ze overdag hun tijd aan de cliënt willen besteden. Dat houdt geen mens vol. Het is ook een van de reden waarom mensen afknappen en kiezen voor een baan in een andere sector. Terwijl we juist ons best moeten doen zoveel mogelijk mensen te behouden voor de zorg. Dus weg met al die administratieve rompslomp. Laten we mensen helpen hun werk zo goed mogelijk te doen!’

Mensen zijn in de zorg gaan werken om iets voor een ander te betekenen, niet om formulieren in te vullen.

Door Paul van Bodengraven

Meer informatie? Neem contact op met:

ElseSenior adviseur
Else
Stapersma
Senior adviseur e.stapersma@vilans.nl 06 22 81 07 16
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl