Mirella Minkman

Mirella Minkman

Wees voorbereid op de toekomst: herken de trends

Onder invloed van grote trends verandert de maatschappij continu en de zorg verandert mee. Deelnemers van de workshop ‘Werken aan de toekomst van de langdurende zorg’ gingen het gesprek hierover aan op het congres ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’ in november. ‘Het was geen bloemlezing over de toekomst maar een goed gesprek over zichtbare trends en hoe daar mee om te gaan’, aldus Mirella Minkman, hoogleraar organisatie en governance van langdurende integrale zorg en directeur innovatie & onderzoek bij Vilans.

06-12-2018

Minkman leidde samen met innovatie-expert Frans van Zoest de workshop. ‘Trends worden gekenmerkt doordat ze gedreven worden door grotere onderliggende krachten die moeilijk te beïnvloeden zijn. Bijvoorbeeld digitalisering, vergrijzing en globalisering. Een trend is zichtbaar doordat deze zich manifesteert en daadwerkelijk zichtbaar of tastbaar is, bijvoorbeeld in burgerinitiatieven, 3D-printers, zorg op afstand en personeelstekorten.’

Duurzaamheid heeft impact op de zorg

De ongeveer 80 deelnemers aan de workshop gingen met elkaar aan de slag om voor hen belangrijke trends te doorgronden en de manifestaties van die trends te benoemen. ‘Duurzaamheid is bijvoorbeeld een grote maatschappelijke trend. Een manifestatie daarvan is dat ik laatst ergens ging eten met een groep waar je apart bij de keuken moest aangeven als je vis- of vleesgerechten wilde bestellen. Het ‘nieuwe normaal’ was vegetarisch, en niet andersom. Duurzaamheid gaat zelfs over het einde van het leven. Er komen nieuwe keuzes zoals jezelf kunnen laten composteren of cryomeren. Dat is duurzamer voor het milieu dan bijvoorbeeld het klassieke cremeren. Ook op onze sector heeft zo’n trend als duurzaamheid impact. Zorgaanbieders in Nederland zijn grootverbruikers van energie, water, voedsel en grondstoffen. De potentiële energiebesparing is enorm. Hoe speel je daar als zorgmedewerker of zorgorganisatie op in?’

Positieve en negatieve kanten van trends

Tijdens de workshop werd ook gesproken over de plussen en minnen die aan een bepaalde trend verbonden zijn. ‘Zo is er een spanningsveld tussen digitalisering, veiligheid, individualisering en privacy. Maar ook tussen de groeiende mogelijkheden om langer te leven en het voltooien ervan. We hebben bewust de dreigingen en de mogelijke kansen bij iedere trend opgezocht. Zo konden zorgorganisaties met voldoende inspiratie naar huis om een zinvol experiment te doen om zich voor te bereiden op de toekomst.’

Adviseurs Frans van Zoest, Lotte Cornelisse en Mirella Minkman publiceren begin volgend jaar een uitwerking van de belangrijkste maatschappelijke trends met een impact op de zorg.

Lees meer over trends in de zorg

Meer informatie? Neem contact op met:

MirellaVoorzitter raad van bestuur
Mirella
Minkman
Voorzitter raad van bestuur m.minkman@vilans.nl 030 7892300
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl