Else Stapersma

Else Stapersma

Weg met registratielast in de thuiszorg

Zorgprofessionals in de langdurende zorg ervaren veel registratielast. Maar zijn alle registraties die plaatsvinden ook nodig? In de intramurale ouderenzorg bleek veel onduidelijkheid over wat wel en niet geregistreerd moet worden. Het vermoeden is dat dit in de thuiszorg niet anders is. Wij willen de onduidelijkheden graag uit de weg ruimen. Helpt u mee?

04-10-2016

Welke registraties houdt uw thuiszorgteam bij?

We willen thuiszorgmedewerkers meer helderheid bieden over wat geregistreerd moet worden en waarom. Dat helpt om te bepalen welke registraties u als team zelf op kunt ruimen en welke niet, en welke u efficiënter kunt organiseren. We zijn hiervoor op zoek naar de vragen en dilemma’s die u als thuiszorgmedewerker bezighouden op het gebied van registraties.

Dus aan u de vraag: welke registraties roepen bij u vragen, irritatie of dilemma’s op?

Onnodige registraties opruimen

Wij zetten ons in om de registratielast in de langdurige zorg terug te dringen. Eerder ontwikkelden we een toolkit waarmee teams onnodige registraties op kunnen ruimen. Voor de intramurale ouderenzorg en de gehandicaptenzorg (deze komt begin volgend jaar uit) maakten we daarnaast een overzicht van wettelijk verplichte registraties, om meer duidelijkheid te krijgen over wat wel en niet verplicht is vanuit de wet.

Meer weten over registratielast?

Meer informatie? Neem contact op met:

ElseSenior adviseur
Else
Stapersma
Senior adviseur e.stapersma@vilans.nl 06 22 81 07 16
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl