Mirella Minkman

Mirella Minkman

Wij zoeken zorgketens en zorgnetwerken

Het effectief organiseren van samenwerking wordt steeds belangrijker. Bij die organisatie in netwerken of ketens, hoort ook een passende – en dus vaak andere – inrichting van de governance (sturing, verantwoording, toezicht en inkoop) van zowel de betrokken organisaties als governance van samenwerkingsverbanden zelf.

27-10-2016

Wij zoeken zorgketens en zorgnetwerken

Hoe samenwerken werkt

Verhoudingen en rollen verschuiven, en de vraag wie eigenaar is wordt steeds relevanter. Wat betekent dat voor bijvoorbeeld de inrichting van verantwoording? Het onderzoek Hoe samenwerken werkt: naar een overzicht en verdieping van samenwerkingsverbanden in de zorg- en welzijnssector brengt in beeld hoe de inrichting van samenwerking nu is, wat daarin werkt en wat niet, naar mening van betrokkenen, en welke verbeteringen er nog nodig zijn. Wij voeren dit onderzoek uit samen met TIAS, onder leiding van prof. dr. Mirella Minkman.

Uw keten of netwerk kan bijdragen!

Aan dit onderzoek, dat bestaat uit een eenmalige digitale enquête in november 2016, kunnen de vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden in de zorg- en welzijnssector deelnemen, denk bijvoorbeeld aan een coördinator. Deelname draagt niet alleen bij aan de algemene kennis over samenwerking en governance van samenwerkingsverbanden, maar biedt ook inzichten die rechtstreeks toepasbaar zijn in uw eigen werkveld. Als dank voor uw deelname ontvangt u, als u dat wilt, een beknopte rapportage van de resultaten.

Meer informatie over governance

Meer informatie? Neem contact op met:

MirellaVoorzitter raad van bestuur
Mirella
Minkman
Voorzitter raad van bestuur m.minkman@vilans.nl 030 7892300
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl