Barbara de Groen

Barbara de Groen

Wijkverpleging als verbinding tussen medisch en sociaal domein

Langer thuis wonen is een wens van veel cliënten. Dit betekent meer zorg door onder andere de huisarts, de wijkverpleegkundige en mantelzorgers. Omdat mensen vaak verschillende hulpvragen hebben is deze zorg complexer geworden. Om de zorg en ondersteuning thuis goed te laten aansluiten op de zorgvraag is afstemming en coördinatie tussen het medisch en het sociaal domein nodig. Wijkverpleegkundigen spelen een cruciale rol.

14-02-2019

Zij verbinden het medisch en het sociaal domein. Wijkverpleegkundigen hebben namelijk een brede blik op gezondheid en houden rekening met de fysieke omgeving, sociale relaties, cultuur en leefstijl van de inwoner. In de gemeente Vught vullen ze het budget voor wijkverpleging aan om de verbinding tussen sociaal en medisch domein te stimuleren. ‘De gemeente heeft ons als wijkverpleegkundigen voor een aantal uren ingekocht voor de verbinding tussen het medisch en het sociaal domein. Dat is een optimale “kruisbestuiving”, vooral door de inrichting van het gemeentekantoor met flexplekken. We kunnen nu dingen doen waar we anders niet aan toekomen,’ zegt een van de wijkverpleegkundigen.

Praktijkvoorbeelden van gemeenten

Zijn er meer gemeenten die net als Vught de samenwerking op deze manier vormgeven en een wijkverpleegkundige direct inhuren of via subsidie aan hun sociale opgave verbinden? En wat zijn dan de achterliggende beweegredenen om dat te doen? En hoe werkt dat in de praktijk? Barbara de Groen, adviseur Lokaal Organiseren, geeft in deze speciale wijkcourant voorbeelden van gemeenten die een actieve rol nemen in de organisatie, financiering of uitvoering van de wijkverpleging in de verbinding tussen medisch en sociaal domein. Laat u inspireren door de vijf portretten van deze gemeenten.

Download de wijkcourant

Lees meer over samenwerking in de wijk

 

Meer informatie? Neem contact op met:

BarbaraSenior adviseur
Barbara
de Groen
Senior adviseur b.degroen@vilans.nl 06 22 81 06 32
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl